Na co se nás ptáte:    

Na co se nás ptáte:    

Rozpočet MČ Praha 20

 

  1. března 2019 byl na jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 rozpočet naší městské části pro tento rok schválen. Je na místě poděkovat kolegům z ODS a Nezávislé Horní Počernice a Počerňáci pro Počernice – KSČM za to, že návrh rozpočtu podpořili a dali tím najevo, že je pro ně další rozvoj Horních Počernic prvořadá záležitost.

 

Ztracená voda ve Svépravicích

 

Podle informací Odboru životního prostředí a dopravy MČ Praha 20 probíhá v současné době mezi rybníky ve Svépravicích archeologický výzkum. Bude se opravovat druhá polovina dálnice, kde nehrozí další stažení povrchové vody, protože dálniční kanalizace vede pouze po jedné straně. Současně by měla být opravena prostřední spára, kterou protéká povrchová voda do podchodu. Vedení ŘSD tvrdí, že Rezavý potok sám vyschl.

Zatím sucho v potoce nevadí, neboť se Biologický rybník musí vybagrovat a vyčistit, ale potom bude voda scházet. Situací se nyní zabývá Odbor ochrany prostředí pražského magistrátu, který projektuje a upravuje celou oblast i s rybníky. Projekty meandrů potoka a jezírka se zdají být velice pěkné, jen musíme doufat, že se tam časem objeví i voda. Odborníci z magistrátu slibují, že pro to udělají maximum.

 

Protihlukové stěny v katastru Horních Počernic

 

Ve věci protihlukových stěn a doprovodných protihlukových opatření ohledně dálnic a okruhu vytrvale intenzivně jednáme. Nabízíme vám nejčerstvější vyjádření ŘSD:

 

„U stavby D11- Zkapacitnění probíhají práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí, které bude obsahovat i návrh protihlukových stěn. Koncept DÚR lze očekávat v květnu 2019. Součástí protihlukových stěn je i jejich ozelenění.

 

Na stavbě D0 510 probíhají dokončující práce na čistopisu dopravně inženýrských údajů (intenzity), ze kterých bude vycházet i následný návrh (výška) protihlukových stěn. Zároveň začínáme zpracovávat konsolidovanou DÚR stavby D0 510 zkapacitnění, kde bude pohlíženo na problematiku D0 510 komplexně. Rádi bychom zahájili stavbu protihlukových stěn před samotným zkapacitněním D0 510 a vyšli tak městské části vstříc. S Horními Počernicemi průběžně stále jednáme. Poslední společné jednání proběhlo 5. 3. 2019, kde jsme radním objasňovali vodohospodářské řešení stavby D0 510/D11. Odhlučnění Počernic je pro nás naprostá priorita.“

 

Senior Auto MČ Praha 20

 

Hned po našem příchodu na radnici se na nás obrátili senioři s tím, že by rádi využívali možnost přepravy například k lékaři nebo za vyřízením nutných záležitostí na úřadě. Zejména v případě, kdy jsou hůře pohybliví a nemají možnost obrátit se na někoho blízkého z rodiny, představují pro ně podobné situace problém. Začali jsme proto spolu s Odborem sociálních věcí a školství připravovat projekt dopravy seniorů v rámci naší pečovatelské služby. Bylo třeba zařídit nutné kroky na magistrátu, dále jsme řešili ceník. Nakonec jsme v rámci rady došli k rozhodnutí, že jako pilotní projekt budeme službu Senior Auto MČ Praha 20 poskytovat našim seniorům do konce roku 2019 zdarma.

aktualne-na-co-se-ptate_starostove_okruh

 

Silniční okruh kolem Prahy

Společné jednání zástupců Starostů pro okruh a představitelů pražského magistrátu se uskutečnilo v úterý 12. března 2019 na radnici v Dolních Chabrech. Primátor Zdeněk Hřib a náměstek Hlaváček se svými kolegy se setkali se zástupci městských částí, kterých se dostavba okruhu citelně dotkne.

Zatímco starostové dotčených městských částí a obcí opakovaně prezentovali jasný požadavek na nezávislé multikriteriální porovnání obou variant silničního okruhu kolem Prahy, představitelé vedení Prahy v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem a jeho náměstkem Petrem Hlaváčkem vyjadřovali důvody, proč považují za jedinou reálnou tzv. jižní variantu okruhu, stavbu 511 vnímají stěžejní a objektivní posouzení obou variant považují za nereálné.

S tím se samozřejmě starostové dotčených městských částí a obcí nechtějí spokojit a prezentovali závažné nedostatky nedávného stručného porovnání obou variant od IPR, které se dle jejich slov zaměřilo pouze na ty body, které se k argumentaci pro tzv. jižní variantu hodí. Nezávislé multikriteriální srovnání by přitom přineslo tvrdá data pro další argumentaci, jelikož kamionová doprava do Prahy jednoduše nepatří.

Náměstek Hlaváček zdůrazňoval, že tím, kdo by měl mít ve věci zásadní slovo není Praha ani Středočeský kraj, ale Ministerstvo dopravy ČR a vládní instituce, protože celý projekt s sebou nese mnohem širší souvislosti s celorepublikovým přesahem. Starostům v závěru jednání nabídl zprostředkování spolupráce a možnost jednání s těmito institucemi. Za Starosty pro okruh se jednání zúčastnili Stanislav Němec (Radonice), Alena Štrobová (Praha 20), Miloš Růžička (Praha – Ďáblice), Petr Hejl (Praha – Suchdol) a Barbora Floriánová (Praha – Dolní Chabry). Celého jednání se zúčastnili také další členové Starostů pro okruh a spolupracující dopravní odborníci. Jednání změnu postojů žádné ze zúčastněných stran sice nepřineslo, ale přesto starostové vnímají jako pozitivní fakt, že šlo po mnoha letech o první otevřenou diskusi vedení magistrátu nad problémem okruhu kolem Prahy se starosty dotčených městských částí a obcí. Starostové pro okruh aktuálně vyhodnocují závěry setkání a plánují další kroky.

Vedení MČ Praha 20

Foto: archiv MČ Praha – Dolní Chabry

 

 

Prev PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Next PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY