Na území hl. m. Prahy budou probíhat akce, které budou mít vliv na silniční provoz na pozemních komunikacích

Prev … jedeme do Ostravy!!!
Next Závazné stanovisko k posouzení vlivů provední záměru silničního okruhu kolem Prahy – úsek Běchovice – D1 na životní prostředí