Nádrže na dešťovou vodu pro MŠ Chodovická

Nádrže na dešťovou vodu pro MŠ Chodovická

Na začátku roku 2020 žádala MŠ Chodovická o poskytnutí grantu hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí. Zastupitelstvo hlavního města Prahy rozhodlo dne 22. 5. 2020 poskytnout MŠ finanční prostředky ve výši 90 000 Kč na realizaci projektu pod názvem Nádrže na dešťovou vodu s čerpáním. Doba realizace projektu byla určena nejdéle do 31. 12. 2021. Stavební část projektu byla dokončena v září 2021.

Cílem projektu je umístění nádrží na zahradu mateřské školy tak, aby mohla být efektivně jímána dešťová voda ze střechy zahradního přístřešku a následně využita pro zálivku zahrady. Dešťová voda ze střechy je svedená do nádrží s výpustným kohoutem, umístěným nad terénem na nízké podezdívce u zdi přístřešku. Celé zařízení je navrženo tak, aby ho mohly využívat a obsluhovat děti předškolního věku. Zařízení bude využíváno v rámci environmentální výchovy se zaměřením na hospodaření s dešťovou vodou.

Děkujeme MHMP za poskytnutí finančních prostředků a také SRPMŠ, které škole pomáhalo s přípravou žádosti o grant a také s realizací projektu.

Uhrová Dana, ředitelka školy

 

Prev Tips on how to Keep a cheerful Relationship
Next Týden plný zvířat