Náhradní termín přistavení kontejneru na bioodpad

Náhradní termín přistavení kontejneru na bioodpad

V neděli 16.10.2016 Pražské služby přistavily kontejner na bioodpad mimo požadované místo Křižovatka Jeřická – Chvalkovická.
Po reklamaci bude přistaven další kontejner na bioodpad v náhradním termínu 13.11.2016 od 9.00 hod do 12.00 hod ( nebo do jeho naplnění).
Pražské služby se za nedopatření omlouvají.
Současně bude v tomto termínu přistaven i kontejner na VOK (velkoobjemový odpad).

Prev Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Next ul. Bártlova a ul. U Úlů