Návrat z praxí

Návrat z praxí

Krátce po ukončení maturitních zkoušek se zpět do školy vrátili studenti druhých a třetích ročníků, kteří absolvovali své dvoutýdenní, respektive měsíční povinné praxe. Většina z nich si našla podle svých oborů místa v české státní správě, u soudů, v advokátních kancelářích, na zastupitelských úřadech, v bankách, médiích, v personálních či reklamních agenturách.

Třeťáci, kteří uspěli v podzimním výběrovém řízení, se díky programu Erasmus+ vydali na zahraniční stáže. Celkem vycestovalo 31 studentů do Francie, na Maltu, do Německa a do Španělska. Tři studentky absolvovaly dokonce tříměsíční stáže a společně se svou asistentkou vycestovala na čtrnáctidenní praxi na Maltu i Lucie Bejlovcová. Díky podpoře organizace Tandem Plzeň jsme mohli realizovat i dalších sedm stáží v německém Rotenburgu.

Všichni získali mnoho cenných pracovních zkušeností a mohli si ověřit své teoretické znalosti nabyté během výuky přímo v praxi. Pro absolventy zahraničních stáží je významný i přínos v osobnostní rovině, tedy posílené sebevědomí plynoucí ze schopnosti zvládnout samostatně život v zahraničí se vším, co k tomu patří.

Petra Bergmannová, učitelka

 

 

Prev COWORKING – sdílený prostor pro práci
Next Ohlédnutí za Dnem dětí v DDM