Návrh Metropolitního plánu je připraven k prvnímu kolu veřejného projednání

Návrh Metropolitního plánu je připraven k prvnímu kolu veřejného projednání

Od dnešního dne se veřejnost může seznámit s oficiální verzí návrhu Metropolitního plánu, nového územního plánu pro Prahu. Lidé si nyní plán mohou čtvrt roku prohlížet a připravit se na připomínkování. Připomínky k návrhu bude možné zasílat po dobu 30 dnů od 27. června.

 2554369_832567_metropolitni_plan_42

Návrh plánu prošel v poslední době velkou diskuzí, do níž bylo zapojeno mnoho lidí z různých oborů a institucí. Věřím, že nyní je dlouhý proces projednávání dobře připraven,řekla primátorka Adriana Krnáčová.

 

„Stále postupujeme podle harmonogramu. Po fázi, kdy plán připravovali odborníci Institutu plánování a rozvoje, přichází na řadu městské části, orgány státní správy a obyvatelé města. Chystáme celou řadu aktivit a setkání, na kterých se budou moci všichni zájemci s návrhem seznámit. Detailní znalost konkrétního území, kterou mají občané a městské části, jsou pro další přípravu dokumentu zásadní. I proto jsme čas na prostudování prodloužili o dva měsíce,“ uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská.

 

V návrhu Metropolitním plánu je komplexním způsobem vyjádřena vize rozvoje Prahy na příští desetiletí. Řídit se jim bude veřejná správa, investoři i občané. Plán neřeší detail jednotlivých domů a parcel, nýbrž koncepci celého města, včetně rozvoje infrastruktury nebo ploch pro novou bytovou výstavbu. „Jde o koncepci celého města o téměř 500 km2,“ vysvětlil Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR), který návrh plánu zpracoval.

 

Kompletní návrh plánu je zveřejněn na webu plan.iprpraha.cz. Do návrhu plánu se obtiskly desítky hodin jednání, názory odborných recenzentů i právníků, vůle státní správy, městských částí a dalších institucí. Proto jsme postupně vytvářeli další a další verze, ve kterých jsme se snažili o kompromis mezi mnoha zájmy a představami,“ dodal Boháč.

 

IPR chystá na příští měsíce mnoho informačních aktivit, během nichž bude plán občanům představovat. V Centru architektury a městského plánování (CAMP) bude až do konce července výstava, kde si každý bude moci návrh plánu prohlížet a doptávat se přítomných odborníků. Prahu bude také křižovat informační kontejner, který vždy na dva dny zakotví v celkem sedmnácti pražských lokalitách, aby lidé kvůli plánu nemuseli vážit cestu do centra. Veškeré informace o tom, kde je možné se s plánem seznámit, budou k nalezení na www.iprpraha.cz.

 

Mezi hlavní cíle Metropolitního plánu patří zamezit rozšiřování zástavby do krajiny na periferii města. Namísto toho prosazuje, aby se nové budovy stavěly v transformačních územích – na místě starých továren či již nepoužívaných nádraží. Plán též navrhuje nové pojetí výškové regulace. Výškové budovy tak již nebudou moci vznikat jako nahodilé solitéry. Plán navrhuje umožnit stavbu výškových budov jen v několika vybraných oblastech.

 

Metropolitní plán navrhuje pravidla rozvoje Prahy na příštích patnáct až dvacet let. Nový územní plán vzniká od roku 2012 a platit by měl nejpozději od roku 2023. Od 27. června budou mít občané, městské části i další instituce mít v souladu s požadavkem stavebního zákona 30 dní na podání připomínek.

 

Poté bude návrh plánu na základě připomínek upraven a proběhne druhé kolo veřejného projednání. Délka projednávání bude záviset na množství připomínek, které k návrhu přijdou. Jejich počet se dá odhadnout na několik tisíc. Zastupitelstvo by mělo dopracovaný návrh schvalovat v roce 2022.

 

Další informace k Metropolitnímu plánu jsou k dispozici na: https://drive.google.com/open?id=1dwraK-QLE74cnJDKRxnqEjXZVl2lWDqz

Informační kontejner IPR Praha
2. 5. – 28. 6.
V průběhu května a června bude IPR Praha podnikat informační tour po nejrůznějších pražských lokalitách k příležitosti projednání Metropolitního plánu. Kontejner navštíví celkem sedmnáct míst od Anděla přes Palmovku až po Uhříněves. Na každém stanoviště se zdrží dva dny, během nichž budou pracovníci IPR Praha připraveni odpovídat na otázky místních obyvatel – a to ať už se budou týkat Metropolitního plánu, nebo jiných projektů chystaných v dané oblasti. Zahájení informační tour bude 2. května na křižovatce Anděl.
2. 5 Anděl
16. 5 Billa Prosek
30. 5 Arkády Pankrác
13. 6 metro Strašnická
3. 5 Anděl
17. 5 Billa Prosek
31. 5 Arkády Pankrác
14. 6 metro Strašnická
7. 5 metro Petřiny
21. 5 metro Kačerov
4. 6 metro Nové Butovice
18. 6 Strossmayerovo náměstí
8. 5 metro Petřiny
22. 5 metro Kačerov
5. 6 metro Nové Butovice
19. 6 Strossmayerovo náměstí
9. 5 IKEA Zličín
23. 5 Uhříněves
6. 6 Sofijské náměstí
20. 6 metro Černý most
10. 5 IKEA Zličín
24. 5 Uhříněves
7. 6 Sofijské náměstí
21. 6 metro Černý most
14. 5 Palmovka před KB
28. 5 Jiřího z Poděbrad
11. 6 OC Chodov
25. 6 Kobylisy – ČUZK
15. 5 Palmovka před KB
29. 5 Jiřího z Poděbrad
12. 6 OC Chodov
26. 6 Kobylisy – ČUZK
Časový harmonogram* pondělí a středa: 12:00 – 20:00 úterý a čtvrtek: 10:00 – 18:00
27. 6 Vítězné náměstí
28. 6 Vítězné náměstí

Prev Přerušení dodávky elektřiny
Next Celoškolní soutěž