Nebojme se psacího písma Comenia Script

Nebojme se psacího písma Comenia Script

Přiblížila se doba zápisů do prvních tříd a každý rodič přemýšlí o kvalitě vzdělání pro svého potomka. Někteří se drží tradic, někteří se nebojí nových trendů a snaží se školní docházku svému dítěti zjednodušit a zpříjemnit.

FZŠ Chodovická nabízí od 1. ročníku výuku psacího písma Comenia Script.

S výukou tohoto typu písma máme již ověřené desetileté zkušenosti a vidíme jednoznačně pozitivní výsledky.

Písmo bylo schváleno MŠMT a také doporučeno k výuce Kriminalistickým ústavem v Praze.

Nejedná se o tiskací písmo, jak by se na první pohled zdálo, jen tvary psacích písmen jsou tiskacímu písmu velmi podobné.

Jaké jsou přednosti písma?

  • Jednoduché psací tahy pro snadné osvojení písma
  • Jednoduchá velká abeceda
  • Volitelný sklon písma
  • Volitelné napojování písmen
  • Snadná čitelnost v zahraničí
  • Vhodné pro leváky a dysgrafiky
  • Písmo sleduje přirozené grafické tendence dětí i dospělých
  • Radost ze psaní

Jana Valentová, FZŠ Chodovická

Prev ŽIVÝ PLOT
Next Závodní sezónu kickboxu otevřel již tradičně Novoroční Pražský pohár