NECH TO BÝT

NECH TO BÝT

A je to! Už s tím člověkem nikdy nechci mluvit. Skončila jsem, tolik mi ublížil/a. Nedokážu odpustit, co mi udělali. Domnívám se, že každý z nás tohle někdy pocítil a taková slova vyslovil. Kamarádka, manžel nebo manželka nebo někdo z příbuzných udělali něco, co nemůžeme jen tak nechat být. Vnímáme, že to, co udělali, narušilo vzájemnou důvěru a nedá se odpustit. Tolik se bojíme, že když řekneme, že odpouštíme, znamená to, že tím říkáme, že je v pořádku, co nám udělali.

Během několika let jsem neviděla nic ničivějšího, doslova srdcervoucího a tak rozdělujícího jako je právě neodpuštění. Viděla jsem, jak to dokáže rozdělit rodiny, přátele a manželství. Tím, že vztahy nebyly v daný čas obnoveny, viděla jsem ke konci života tolik lítosti.

Každý z nás potřebuje odpuštění. My všichni potřebujeme odpouštět. Je tak důležité, že sám Ježíš učil své následovníky modlit se k Nebeskému Otci „Odpusť nám ty špatné věci, které jsme udělali, stejně tak i my odpouštíme špatné věci těm, kteří je způsobili nám.

Někdy je potřeba, abychom my požádali o odpuštění toho, komu jsme ublížili.

Je mi to líto! Jedná se pouze o tři slova, ale jsou to jedny z nejléčivějších slov, která můžete někomu říct! Také to chrání naše srdce, aby nezhořklo, neochladlo a nezatrpklo. Bůh nám daroval tolik milosrdenství a milosti, ale jak rychle zapomínáme, jak moc nám bylo odpuštěno.

Je mi to líto – znamená to uzdravení pro naše vztahy a nový začátek, abychom položili lepší základy.

Někdy je potřeba udělat ten krok a nabídnout odpuštění někomu, kdo nám udělal něco špatného.

Odpouštím ti! Jen tři slova, ale jedny z nejvíce osvobozujících slov, která někomu můžete říct. Osvobozuje to duši a způsobuje tak nový začátek.

Předtím, než vyzkoušíte vše ostatní, najděte sílu a pokoru vyslovit tato slova přímo z vašeho srdce.

Nech to být!

 

Ulrike Lillard, Life Church

 

 

Prev PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Next Finance, majetek, legislativa