Necháme sobě a příštím generacím zkrátit život emisemi, prachem a hlukem z dopravy okolo Horních Počernic, ale i ostatním pražským obcím?

Necháme sobě a příštím generacím zkrátit život emisemi, prachem a hlukem z  dopravy okolo Horních Počernic, ale i ostatním pražským obcím?

Přečetl jsem si příspěvek pana Richarda Stáry v Hornopočernickém zpravodaji a musím s jeho názorem na dění nesouhlasit. Pohybuji se okolo pražské dopravy v oblasti protihlukových opatření již mnoho roků a tím se mě dostaly do ruky nebo k nahlédnutí studie i hotové projekty. Některé byly skvělé nebo jejich myšlenka a některé…nebyly dobré? Dokonalé? Ale bylo z čeho vybírat, dokud nezařehtal úřední šiml a nezačala nekonečná jednání a odsouvání – ani ne problémů, spíše vlastní práce k tomu pověřených lidí. Jak to nazvat? Alibizmus, a u některých nezájem a bohužel neschopnost nebo vše dohromady.

Horní Počernice, jak všichni víme, jsou sevřené mezi D11, pražským okruhem a D10. Vzhledem k tomu, že  převládají západní větry tzn. JZ, Z a SZ vítr včetně smogu jde vždy od Prahy přes Horní Počernice, tak to prostě je a bude. Jedná se vlastně zamořený vzduch, prach, s kterým se dá těžko něco udělat.

Co můžeme ale udělat a domnívám-li se správně, musíme udělat je především to, aby hlavní tok dopravy z pražského okruhu byl posunut za hranice Prahy do polí, které stejně minimálně rodí a jen ubírají dotace. V této oblasti je podstatně nižší množství obyvatel. Doprava bude plynulejší a tím levnější a rychlejší, byť bude o něco delší. Nedojde tak k závažnému zatížení východní části velké Prahy emisemi a hlukem. Vlastní stavba obchvatu nebude natolik obtěžovat obyvatele dotčených úseku, takže se urychlí a tím i zlevní, alespoň se domnívám, protože když realizaci bude dělat firma čtvrtá v pořadí od společnosti, která vyhraje soutěž o zakázku, investice se pochopitelně prodraží.  Bude-li okruh okolo H. Počernic veden tak, jak je momentálně požadováno, nezachrání obec před zvýšenou hlučností, prachem a emisemi žádná protihluková stěna, výsadba zeleně ani jiná opatření. Je zřejmé, že se do budoucna doprava v Praze a především na pražském okruhu ještě navýší.

Bez dopravy nefunguje průmysl ani obchod. Pokud se budou odborníci na ministerstvu dopravy, ŘSD a jiných státních institucích stavět k problémům alibisticky a s nezájmem, vždy budou projekty dopravní infrastruktury nedotažené do konce a nebudou splňovat maximální potřeby. Pokud se budou dělat projekty ctrl-C, ctrl V s tichým souhlasem státu, budeme-li stagnovat, to znamená, že se dobrovolně sami vyhubíme starými i novými nemocemi, které z laxnosti k řešení současných problémů jednoduše nastanou (vyšší výskyt rakoviny, časté záněty dýchacích cest, stres).

Praha, celá Česká republika má tolik šikovných lidí, odborníku se zdravím názorem, jen je třeba nechat je promluvit a naslouchat jim.

Zní to jako horor, ale zatím v dané věci nevidím ani náznak dobře odvedené práce. Neměli bychom se už konečně chovat jako hospodáři? To přece platí pro normálního občana přes vládu ČR až po presidenta.

 

Roman Skružný

Občan Horních Počernic

Prev Výsledky Studentských voleb – středoškoláci vybrali za prezidenta Jiřího Drahoše
Next Praha zapůjčuje kompostéry