Několik vět k SOKP

Za zásadní považuji – SOKP má být kolem Prahy, tudíž se má snažit vyhýbat husté zástavbě (jedno z jaké doby) především proto, že je tato stavba budována s ohledem na současný a hlavně budoucí transport (tranzit), tj. s výhledem na celá desetiletí a pro příští generace. Na Z a J se SOKP snaží prostupovat relativně volnou krajinou a od Jesenice se chce stočit zase zpět do hustě zastavěného města. To je nelogičnost, na kterou nepřetržitě poukazují obhájci regionální varianty včetně našeho spolku, který se připojil k žalobě. Soudní cestu volíme jako posled ní ; instanci jak vytvořit alespoň minimální prostor, aby se odpovědní politici probrali, eventuálně, aby zájmy obyvatel hustě zastavěné Prahy hájil po volbách někdo se skutečnou odpovědností ke zdraví občanů a kvalitě života nejen dnešních, ale i budoucích generací. Při dobudování republikové dálniční sítě, tak jak je nyní navržena, se bude v Praze sbíhat devět dálnic, z čehož dvě svírají Horní Počernice. S tím nic nenaděláme (můžeme jen požadovat co nelepší ochranu), ale hustotu provozu na komunikaci mezi HP a ČM lze buď navyšovat, nebo odlehčovat. Pokud objízdnou (a tranzitní) trasu (spojnici mezi těmito devíti dálnicemi) uskutečníme ve větší vzdálenosti od husté z&aac ute;stav by, všechna negativa jsou nižší. Silniční okružní spojnice příjezdových komunikací k velkým městům se v normálním civilizovaném světě vždy budují v dostatečné vzdálenosti od husté zástavby. Jinak se nelze ubránit domněnce, že na tomto nesmyslu chce někdo, kdo tím není bezprostředně dotčen (nebo v minulosti nakoupil vhodné pozemky), jen bezohledně vydělat. 
 
Je to opravdu jen a jen věc politiků, v tom s panem Rittenauerem souhlasím. Jinak se ale zásadně ohrazuji proti jeho tvrzení, že realizace regionální varianty by musela trvat 40 až 50 let. I kdyby nebyl ve hře nový zákon o liniových stavbách, tak na Z a J Prahy, jak vyplývá i z rozhovoru v minulém HPZ – od schválení územního plánu (rok 1999), po zprovoznění JZ spojení (2010) uběhlo jen 11 let. Podobnou argumentaci nepovažuji za důvěryhodnou.   
 
Ještě malou poznámku – Ing. Strnad z Platformy pro kvalitní dopravní infrastrukturu na setkání v Běchovicích na mou otázku, zda lze konkretizovat a porovnat dobu výstavby SOKP v obou variantách, odpověděl, že pokud by se hypoteticky postavily na start dvě firmy, tak regionální varianta bude hotova minimálně o rok, či dva dříve. A to proto, že má v trase o poznání méně komplikovaných dopravních staveb (vybírá si jednodušší průstup krajinou).  Výstavba mostů, tunelů apod., to vše je nutno budovat v husté zástavbě, a žádn á firma realizaci těchto staveb neurychlí.
Vladimír Hošek
člen výboru Spolku Chvalská
Prev Výpadek elektrického proudu a čerpací stanice vodovodu.
Next Pražské židle na Chvalech a u Divadla