Nepřestávej snít!

Nepřestávej snít!

Viděli jste film „Na Hromnice o den více“?

Samolibý a naštvaný moderátor Bill Murray má na starosti natáčení zpráv o každoročních oslavách Hromnic. Na cestě z města se dostane do obrovské bouře, která přeruší dopravu. Od toho momentu se ocitá v časové smyčce, díky níž má spoustu času přemýšlet o sobě. Probudí se na zvonění budíku a každý den je to stále ten stejný den dokola. Znovu a znovu prožívá celý den. „Tak se cítím od momentu, co začala covid pandemie. Každý den se budím do stejné situace: Stále je tu ten covid!“

Naše domovy se staly naším vězením a byli jsme vytaženi ze všeho, co jsme znali.

Plány zrušeny, dovolené zrušeny, naše rutiny zničeny, vyhnáni z našeho normálu a vrženi do neznámého způsobu života. Každý den vypadá stejně.

Naše životy se zdají být pozastaveny. Jsem jako ty. Nemůžu se dočkat, až se vrátíme do normálu. Skoro se zdá, jako bychom byli posláni do exilu do našich domovů a nic není jako předtím. Zdá se, že je zbytečné dělat si plány do budoucna.

Ale teď, ano, obzvláště teď, musíme snít a plánovat, když jsme v takovém „vyhnanství“.

Když byly děti Izraele v exilu v Babylonu, cítily se také beznadějně a myslely si, že přišly o život, který měly předtím a o svou budoucnost. Ale Bůh byl s nimi, dokonce i v tom exilu, a řekl svému lidu, aby mu věřil a stavěl domy, měl děti, snil o budoucnosti. Uprostřed tohoto vyhnanství k nim Bůh mluví: (Jeremiáš 29:11-13)

„Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem.”

Páni, jaké zaslíbení od Boha! Chce nám dát naději a budoucnost uprostřed těžkých časů. Ano, právě teď můžete volat k Bohu a modlit se k němu a on vás vyslyší. Pokud ho budete hledat celým svým srdcem, najdete ho. A s ním můžeme vidět a zažít život a naději uprostřed této covid pandemie i mimo ni.

Pokud se chcete dozvědět více o tomto tématu „Život v exilu“, zveme vás, abyste si poslechli naše zamyšlení o tomto tématu, které je na našem YouTube kanále: Life Church TV Prague.

Pastor Jerry Lillard, Life Church

 

Prev Blokové čištění komunikací
Next Novinky ohledně tělocvičny v Jívanské