Noc kostelů v areálu Církve bratrské Chvaly

Noc kostelů v areálu Církve bratrské Chvaly

v pátek 10. 6., 17.00 – 21.00 hod.

a něco z historie chvalského sirotčince

V rámci akce Noc kostelů vás zveme k prohlídce areálu, který má zajímavou historii o lidech, kteří zde našli ztracené dětství. Dnes se tu mimo jiné schází i křesťanský sbor k bohoslužbám. Při poslechu gospelů skupiny Lucy4Music (lucy4music.net), komentované prohlídky a duchovního zamyšlení se můžete dozvědět víc. Součástí programu, který připravujeme, bude i občerstvení před modlitebnou a možnost rozhovorů s křesťany. Nabízíme též modlitbu za problémy, které se v našem životě objeví. Časový program večera je popsán na webových stránkách Noci kostelů. Hledejte kostel s názvem: Praha 20 – Horní Počernice, sbor CB, Chvaly. Naše adresa je přes 100 roků stejná: ul. Stoliňská 2502/41.

Tehdy to v r. 1908 začalo rozhodnutím jedné ženy, Boženy Jehličkové, věnovat se sirotkům. Zakoupilo se stavení nefunkčního chvalského mlýna a vybraly se děti bez rodičů. Kolem sirotčince se scházeli křesťané, kteří práci podporovali a prožívali tu Boží blízkost a požehnání.

Z bakalářské práce členky našeho sboru, Veroniky Grulichové, vybírám následující:

Sirotčinec byl součástí církve také svou snahou šířit evangelium. Práci provázel verš z Matoušova evangelia: „Hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho.“ „Ten byl od počátku naším heslem,“ napsala Božena Jehličková v roce 1911. V duchu tohoto hesla byl u sirotčince vybudován i tzv. Hrob pohřbených starostí s pomníkem, na kterém byl výše citovaný verš. Důraz na osobní vztah s Bohem a spoléhání se na Boží pomoc byl v sirotčinci všudypřítomný. Pracovnice, říkalo se jim tetičky, společně s dětmi Boha prosily za věci, kterých se nedostávalo a za všechny problémy. Společně mu také děkovaly. Amálie Dyntarová, jedno z dětí a později pomocnice, vzpomíná: „Na zdi byla umístěna tabule aktuálního počtu strávníků a nad ní nápis Hospodin opatří. A opravdu náš nebeský Otec pomáhal, že jsme nikdy neměli hlad.“

V době působení Boženy Jehličkové se každé ráno konala krátká pobožnost. K večerním pobožnostem se scházeli všichni, někdy i s hosty z obce. Božena Kirchmanová, pamětnice pozdějších čtyřicátých let, vzpomíná, že se zde hodně zpívalo. Písně byly jednou z věcí, na které vzpomíná i mnoho pamětníků raného období jako na to, co je spojovalo, jako na typický rys zdejších dnů.

V neděli vždy bývala bohoslužba, kterou zde nazývali besídkou. V raných letech besídku navštěvovalo hodně dětí a později i dospělých z obce. V roce 1913 Jehličková píše, že jednu neděli se besídky účastnilo 92 lidí. Matkám z obce, které dávaly své děti do opatrovny sirotčince (dnes bychom řekli do denního stacionáře), o který sirotčinec rozšířil svou činnost během období letních prací, se rozdávaly výtisky Nového zákona. Minimálně ve dvacátých letech byla v sirotčinci ještě každý pátek biblická hodina pro lidi z Chval a Počernic.

Skrze působení chvalského sirotčince postupně vznikl sbor Církve bratrské v ulici Ve Žlíbku v Horních Počernicích. Úplným začátkem byla každotýdenní modlitební setkání v rodině Justových započatá roku 1910, později se tam začalo konat pravidelné nedělní shromáždění. Společenství křesťanů se dále rozšiřovalo, přidávali se i další lidé. V říjnu 1911 Jehličková píše, že byla taková účast, že se sotva vešli. Po první světové válce potom získali vlastní shromažďovací prostory.

Dnes tedy jsou v Horních Počernicích dva sbory Církve bratrské. Ve Žlíbku a v Chvalském areálu. Přijďte se do areálu podívat i vy a po způsobu tehdejších sirotků pohřbít tu své starosti.

Pavel Mošner, kazatel sboru v areálu
Církve bratrské ve Chvalech

Prev Čarodějnice ve školce
Next VÝZVA