NOVÁ APLIKACE MŠMT MAPUJE SPORTOVNÍ DOTACE 2018-2020

NOVÁ APLIKACE MŠMT MAPUJE SPORTOVNÍ DOTACE 2018-2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo mobilní aplikaci, která přináší detailní informace o sportovních dotacích sportovním organizacím v letech 2018-2020. Jedná se celkem o více než 18 tisíc dotací v celkové výši bezmála 18 miliard korun, které jsou v aplikaci rozděleny podle příjemců na přehledové mapě České republiky. Každý uživatel se tak může snadno přesvědčit, jaké prostředky obdržel jeho oblíbený klub nebo sportoviště, které navštěvuje.

Ministerstvo školství se v letech 2018-2020 výrazně zaměřilo na přímou podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot s cílem zlepšit nejen stav sportovišť, ale výrazně podpořit také práci s dětmi a mládeží přímo v klubech, a to prostřednictvím úspěšného programu Můj klub. V tom bylo podpořeno 6300 klubů, do kterých dorazily přímé dotace v celkové výši přesahující 3,6 miliardy korun. Podpořeno bylo také celkem 438 investičních projektů, tedy rekonstrukcí nebo výstavby nových sportovišť, v celkové výši dotací přes 4,1 mld. korun.

Samostatnou částí aplikace jsou pak sportovní stavby. Celkem došlo k podpoře 438 projektů, přičemž se podařilo zasáhnout rovnoměrně všechny regiony. V základní statistice stojí za povšimnutí podpora rekonstrukcí více než stovky sokoloven a sportovišť se sokolskou tradicí či výstavba či rekonstrukce více než šedesátky hal, stovky fotbalových hřišť či více než třiceti atletických drah.

„Ministerstvo školství usilovalo zejména o nastavení jasných, srozumitelných a předvídatelných kritérií hodnocení a výše přidělené dotace ve všech vyhlašovaných programech,“ říká ministr školství Robert Plaga, do jehož gesce agenda sportu právě v letech 2018 – 2020 spadala. Po celých 30 letech totiž došlo k jejímu přesunu pod Národní sportovní agenturu. „Aplikace je tak posledním významným krokem pro veřejnou kontrolu a zpřístupnění všech veřejných dat o sportovních dotacích,“ dodává Robert Plaga.

Aplikace je určena jak veřejně činným osobám na místní i celostátní úrovni, tak samotným členům klubů, rodičům. Dostupná je pro platformy iOS i Android. -Sportovní projekty MŠMT

Prev CO OD PONDĚLÍ 22. 3. 2021 PLATÍ?
Next PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY