Nová komunikace a kanalizace v ulici Ve Slavětíně

Nová komunikace a kanalizace v ulici Ve Slavětíně

Po dlouhých letech se nám podařilo dokončit přípravu a sehnat finanční prostředky na investiční akci výstavby komunikace a kanalizačního řadu v ulici Ve Slavětíně. Nyní už vše závisí na Investičním odboru Magistrátu hl. města Prahy, který již vypsal výběrové řízení na zhotovitele stavby, jehož výsledek měl být znám 29. 8. 2022. S podivem musím žasnout nad tím, že se ve 21. století na území hlavního města Prahy stále nacházejí neodkanalizované části. Pochopitelně naší prioritou bude postupné odkanalizování všech neodkanalizovaných míst, jako je tomu ještě v lokalitě Na Svěcence, aby bydlení v Horních Počernicích bylo pro občany komfortnější.

Petr Měšťan, starosta

Prev Železniční přejezd Lukavecká Aktuální informace ke stavbě „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“
Next Začal školní rok. Školy se inspirují zahraničním fenoménem tzv. školních ulic a Playstreet