Nová zeleň v našich ulicích

Nová zeleň v našich ulicích

I v letošním roce prováděla naše městská část výsadbu stromů i keřů a to jak běžnou výsadbu, tak i náhradní za pokácené stromy. Novou zeleň uvidíte v Ratibořickém parku, Nolčově parku a parku u památníku, kde byly vysazeny různé druhy stromů – např. jedle, javory, dub, jeřáb, líska turecká a keře – např. šeříky, ruje. V Prachovském háječku pak převážně břízy a jabloně. Na Pozorce trnovníky, lípa, borovice, dub, třešeň, líska (keřová).  Další výsadba probíhala i v ulicích, kde se dosazovaly lípy v rámci již stávajících stromořadí – např. ulice Ve Žlíbku, Chvalkovická a Jeřická, v ulici Náchodská byly vysázeny javory. Došlo i k úpravě záhonů a výsadby stromů u zdravotního střediska a před chvalským hřbitovem, kde se vysazovaly keře – např. mochny, tavolníky, aronie, dřevité pivoňky. Nové záhony najdete i v parku u památníku a v ulici Třebešovská před DPS. Celkem se během jara vysadilo 60 stromů a 344 keřů.

Rádi bychom vás požádali, abyste neničili novou ani stávající zeleň a nenechávali své psy volně pobíhat v záhonech.

Vojtěch Šimáček, vedoucí Odboru místního hospodářství

 

Prev Hora „Říp“ - obraz paní Emílie Krajňákové
Next ROKYTKA otevírá online zápisy pro nové zpěváčky