Nové cyklostezky v Praze

Nové cyklostezky v Praze

Technická správa komunikací v letošním roce postaví a opraví celkem desítky kilometrů tras pro cyklisty. Propojí například vyhlídkovou trasu Pražačka s cyklotrasou A25, zrekonstruuje a rozšíří několik úseků na páteřní cyklostezce A2 a vznikne i několik nových úseků, jako například v Kolodějích Na prostřední cestě. Pravděpodobně nejnáročnější stavbu, podjezd na cyklostezce A26 pod mostem v ulici Čuprova, TSK v těchto dnech dokončuje. 

tsk_cyklo_ilustracni_foto_001

Cyklistické sezoně přeje rozvolnění vládních bezpečnostních opatření i pěkné počasí. Technická správa komunikací po celou dobu pandemie pracuje bez omezení a pokračuje v plánech pro letošní sezonu, které se týkají i cyklostaveb. V průběhu května tak zahájí hned několik staveb nových cyklotras. „Podporou aktivní dopravy plníme to, co jsme Pražanům slíbili při schválení Plánu udržitelné mobility v květnu 2019. Dlouhodobá podpora cyklistické a pěší dopravy má pozitivní dopady na životní prostředí v Praze a na zdraví místních. Město se tomu snaží jít naproti například vyššími investicemi do cyklodopravy, než byly v předchozích letech. V loňském roce Magistrát hlavního města Prahy a Technická správa komunikací pomohly cyklodopravě částkou 121 milionů Kč, předloni to bylo 73,4 milionu Kč a v roce 2017 jen 17,9 milionu Kč,“ uvádí Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro dopravu, a dodává: „Cyklistická infrastruktura je zapotřebí v každém moderním a zdravém městě. V současné době, kdy je jízda na kole jedna z mála povolených volnočasových aktivit, to platí dvojnásob.“

Do cyklistické a pěší infrastruktury v letošním roce Praha prostřednictvím TSK investuje přes 170 milionů korun. Pravděpodobně nejnáročnější stavbu má TSK již za sebou. „Od loňského roku náš dodavatel pracoval na výstavbě nového úseku cyklostezky A26 zvané Rokytka pod mostem v ulici Čuprova, kde se kromě trasy pro cyklisty upravilo i koryto řeky a opravili jsme ochranné a opěrné zdi. Dokončenou stavbu přebíráme v průběhu května 2020. Celá akce vyšla na 48 milionů korun,“ přibližuje Jozef Sinčák, generální ředitel Technické správy komunikací.

Novinky

Koncem dubna již začaly práce také na cyklostezce A21 podél ulice K Dolům mezi křižovatkami Dolnocholupická a Na Havránce, kde se cyklisté a pěší dočkají nového asfaltového povrchu a osvětlení. Další stavby odstartují v průběhu května. Jde například o propojení vyhlídkové trasy Pražačka s cyklostezkou A25, o stavbu nového úseku cyklostezky podél Vinořské ulice, která se napojí na trasu A263, nebo o nový úsek z Dolních Břežan do ulice K Břečkám. Na přímé napojení na cyklotrasu A18 se mohou těšit i obyvatelé ulice Suchdolská.

Rekonstrukce a rozšíření čeká i páteřní cyklostezku A2 z Modřan do Zbraslavi. Práce zde budou probíhat na čtyřech úsecích poblíž Radotínského mostu. „Z důvodu bezpečnosti budeme muset cyklotrasu A2 v oblasti pod Lahovickou estakádou uzavřít. Po dobu stavby tu ale zbudujeme dočasnou objízdnou trasu v prostoru mezi Vltavou a cyklostezkou a zachováme i napojení na závěsnou lávku přes Vltavu,“ upřesňuje jednu ze staveb Barbora Lišková, tisková mluvčí Technické správy komunikací. Kompletní rekonstrukce všech konstrukčních vrstev na této stezce vyjde na necelých 30 milionů a práce potrvají zhruba devět měsíců.

V druhé polovině roku se počítá ještě s prodloužením a rozšířením cyklostezky A1 zvané Šárovo kolo, a to od Radotínské lávky dál podél řeky Berounky. Nové bezmotorové spojení mezi katastry Dubče a Kolodějů by měl zajistit nový 1 250 metrů dlouhý úsek Na prostřední cestě a plánuje se i přemostění Ohrobeckého potoka na jižní hranici Prahy se Středočeským krajem.

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH STAVEB A OPRAV CYKLOTRAS V PRAZE V ROCE 2020

1. Praha 3 (Pražačka, A25)
Propojení trasy Pražačka s cyklotrasou A25 k ulici Pod Krejcárkem
1. 5. 2020 – 31. 7. 2020
2. Praha 8, Praha 9 (A26 – Rokytka)
Nový úsek cyklostezky A26 pod mostem Čuprova
27. 5. 2019 – 30. 4. 2020
3. Praha 12 (A21)
Nový úsek cyklostezky mezi ulicemi K Dolům a Na Havránce
27. 4. 2020 – 30. 9. 2020
4. Praha 12 (A2 – Modřany–Zbraslav)
Rekonstrukce a rozšíření cyklostezky u Radotínského mostu
18. 5. 2020 – 31. 1. 2021
4a) Úsek před Radotínským mostem (u stájí Prague Premium Stables)
4b) Úsek pod Radotínským mostem
4c) Úsek za Radotínským mostem směrem na Zbraslav
4d) Úsek před sjízdnou rampou (naproti Lipanskému potoku)
5. Praha 12 (A204 – Cholupice – Dolní Břežany)
Nový úsek cyklostezky z Dolních Břežan do ulice K Břečkám
4. 5. 2020 – 30. 9. 2020
6. Praha 16, Radotín (A1 – Šárovo kolo)
Prodloužení a rozšíření cyklostezky A1 od Radotínské lávky
Předpokládané zahájení stavby 7/2020
7. Praha 19 (A263 – Satalice–Vinoř)
Nový úsek cyklostezky podél Vinořské ulice
Předpokládané zahájení stavby 8/2020
8. Praha-Koloděje (A248 – Koloděje–Dubeč)
Nový úsek cyklotrasy Na prostřední cestě
Předpokládané zahájení stavby 8/2020
9. Praha-Suchdol (A18 – Sedlec–Suchdol)
Nový úsek cyklostezky z ulice Suchdolská k cyklotrase A18
Předpokládaný termín stavby 5/2020 – 12/2020
10. Hranice Prahy a Středočeského kraje (A2)
Překonání Ohrobeckého potoka na cyklotrase A2
Předpokládané zahájení stavby 7/2020

 cyklostavby_tsk_2020

Prev O titul o nejlepší adaptační řešení na změnu klimatu usiluje rekordních dvaadvacet nápadů z Prahy
Next Od 25. května se zmírňuje povinnost nošení roušek na veřejnosti