Nové kolo grantového řízení Nadačního fondu ŠANCE

Nové kolo grantového řízení Nadačního fondu ŠANCE

Nadační fond ŠANCE vypisuje nová grantová řízení pro oblasti nazvané Děti a mládež a Tíživá sociální situace.

Grantové řízení Děti a mládež: je určeno k podpoře dětí a mladých lidí.

Rodiče či zákonní zástupci mohou žádat například o příspěvek na letní tábory, příměstské tábory, nebo na volnočasové aktivity v následujícím školním roce 2018/2019, které jsou jinak pro žadatele těžko dosažitelné.

 

Grantové řízení Tíživá sociální situace: je určeno občanům v produktivním věku, kteří se dostali do tíživé sociální situace.

Nadační fond podporuje konkrétní osoby či aktivity z Horních Počernic, které nedosáhnou na jiné formy podpory a jimž nadační příspěvek pomůže zmírnit bezútěšnou situaci, zlepší životní podmínky či usnadní jejich úsilí vlastními silami řešit složité situace.

Bližší informace o vyhlášeném grantovém řízení s uzávěrkou 30. června 2018 včetně formuláře žádosti naleznete na www.nfsance.cz

Nadační fond ŠANCE od svého založení v roce 2011 díky donátorům a dalším podporovatelům podpořil desítky našich spoluobčanů.

 

Petr Herian, předseda správní rady Nadačního fondu ŠANCE

 

Prev Stavební akce s dopadem na dopravu v hlavním městě – léto 2018
Next Mobilní sběr nebezpečného odpadu: 23. června