Nové komunikace

Nové komunikace

V průběhu loňského roku, kdy probíhala naše jednání s Investičním odborem MHMP, se nám pro letošní rok podařilo dojednat financování staveb komunikací Ve Slavětíně včetně kanalizace v ulicích Prachovská, Dolská, Machovská. Pro tyto stavby je ze strany MHMP zajištěna projektová dokumentace, stavební povolení i financování. Jediné, co chybí k zahájení realizace, je schválení záměru Radou hl. m. Prahy, následné vysoutěžení zhotovitele a když vše dopadne dle našich představ, zahájení prací V Slavětíně v červnu 2022 a ostatních komunikací v druhé polovině roku 2022.

Prev Velikonoční bohoslužby
Next Zárubní zeď