NOVÉ LOGO, JAKÁ JE PRAVDA?

 

reakce na článek pana Vacka

 

Zadat dílo do výše 200 000 Kč na základě poptávkového řízení je v pravomoci tajemníka městského úřadu, nikoliv Rady městské části. Proto se ohrazuji proti zavádějícím výrokům pana Vacka, kterými vyvolává ničím nepodložený dojem podvodu. Jinak má jako zastupitel povinnost podat trestní oznámení. Proč tak tedy neučinil? Navíc prezentuje neúplná fakta: manuál pro užití znaku a návrh loga stálo 108 000 Kč bez DPH. A před čtenáři ještě zamlčel druhou součást díla – V tomto konkrétním případě nešlo ani tak o nové logo, ale především o sjednocení způsobu prezentace naší MČ, což nám zůstane, i když nové logo nebudeme chtít používat.

Nejen že městský znak nebyl v této době oficiálně schválený (proces jeho schválení heraldiky a výborem Poslanecké sněmovny inicioval úřad Prahy 20 v loňském roce), ale dokonce koloval v několika různých podobách. Takové nedůstojné zacházení s naším městským symbolem bylo potřeba napravit.  Požadavek na sjednocení pravidel pro úřední dokumenty (ano, opravdu má náš úřad každý úplně jiný) vzešlo od tajemníka úřadu v dubnu 2018. V květnu proběhlo poptávkové řízení a v červnu úřad zadal dílo k výrobě. Hotové ho úřad převzal 15. 11. 2018 poté, co jsem 2. 11. 2018 podepsala licenční smlouvu, kterou město získává veškerá práva na jeho další používání. Tuto smlouvu jsem podepsala na doporučení právníka úřadu.

Celých 6 měsíců trvalo nové radě, aby se tím zabývala, i přes upozornění zaměstnanců úřadu a také zpracovatele manuálu, který nakonec podal na městskou část žalobu.

Snaha pana Vacka (zastupitel za HOP s podporou Pirátů) neustále osočovat mou osobu, se opět ukázala jako lichá. S ohledem na to, že na naši firmu a mou osobu neustále chodí anonymy na různé úřady, vracíme se zřejmě do doby, kdy byl strach a obavy mezi lidmi běžnou záležitostí. A s tím se zastupitelé Šance pro Počernice nikdy neztotožní.

Hana Markulinec Moravcová, zastupitelka Šance pro Počernice

Prev Veletrh sociálních služeb
Next S atletikou do nového školního roku