Nové složení Rady MČ Praha 20

Nové složení Rady MČ Praha 20

Nové vedení MČ Praha 20 se dohodlo, že řadoví neuvolnění členové Rady nebudou samostatně spravovat žádnou z gescí – některé gesce budou vykonávat „sdíleně“ se starostou, nebo 1. místostarostou, nebo 2. místostarostkou, případně s uvolněným radním.

Rozdělení gescí mezi jednotlivé členy Rady je následující:

1

2

 

 

 

 

 

Prev Koronavirová linka pro seniory
Next OTEVŘENÍ KOMPOSTÁRNY