NOVÉ VEDENÍ RADNICE

Zastupitelé MČ Praha 20 na svém jednání dne 24. 2. 2020 odvolali z funkce starostku Prahy 20 Mgr. Alenu Štrobovou, místostarosty Mgr. Jiřího Benedu a Dariu Češpivovou, radní Karlu Polydorovou, Pavla Skalického a Zbyňka Muchu.
Pro tuto změnu vždy hlasovalo nejméně 14 zastupitelů z celkového počtu 25.

Na jejich místa zastupitelstvo zvolilo starostu Mgr. Petr Měšťana, 1. místostarostu Ing. Viléma Čápa, 2. místostarostku Evu Alexovou.
Novým uvolněným radním byl zvolen Bc. Jaroslav Kočí, nevuolněnými radními Ing. Jindřich Jukl, Ing. Zbyňek Římal a Bc. Petr Růžička, DiS. Jana Hájková, BBA ve funkci radní pokračuje.

Po změně vedení nemá žádná z volebních stran v radě městské části samostatně většinu. K obměně došlo proto, že z minulé koalice postupně odešly 2 ze 4 stran, a ztratila tak potřebnou většinu v zastupitelstvu.

Nové vedení MČ Praha 20 se dohodlo, že řadoví neuvolnění členové Rady nebudou samostatně spravovat žádnou z gescí – některé gesce budou vykonávat „sdíleně“ se starostou, nebo 1. místostarostou, nebo 2. místostarostkou, případně s uvolněným radním.

Rozdělení gescí mezi jednotlivé členy Rady je následující:

Uvolněný starosta Mgr. Petr Měšťan
-Krizové řízení
-Školství
-ÚMČ a komunikace s veřejností
-Investice
-Bezpečnost
-MA 21 a zdravá městská část (sdíleno s Janou Hájkovou, BBA)

Neuvolněný 1. místostarosta Ing. Vilém Čáp
-Zastupování starosty v plném rozsahu dle Zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze
-Finance (rozpočet, dotace a granty)
-Legislativa
-HPZ (sdíleno s Janou Hájkovou, BBA)
-Majetek (sdíleno s Janou Hájkovou, BBA)
-Kultura (sdíleno s Ing. Zbyňkem Římalem)

Neuvolněná 2. místostarostka paní Eva Alexová
-Zastupování starosty v plném rozsahu dle Zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze
-Životní prostředí
-Doprava
-Výstavba (sdíleno s Ing. Jindřichem Juklem)
-Podpora podnikání (sdíleno s Ing. Zbyňkem Římalem)
-Sociální věci a zdravotnictví (sdíleno s Bc. Petrem Růžičkou, DiS.)

Uvolněný radní Bc. Jaroslav Kočí
-Sport
-Spolková činnost (sdíleno s Bc. Petrem Růžičkou, DiS.)
-Metropolitní a územní plán (sdíleno s Ing. Jindřichem Juklem)
-Informatika (sdíleno s Ing. Zbyňkem Římalem)

 

 

Prev Školka v devítce, devítka ve školce
Next Pražské úřady budou blíže lidem