Nové záhony květin v Horních Počernicích

Nové záhony květin v Horních Počernicích

I v této nelehké době se vám Odbor místního hospodářství snaží přinést trochu radosti, a to formou květin, kdy v průběhu posledních tří měsíců vznikly čtyři nové okrasné záhony. Najdete je na místech, k nimž mnozí z vás každodenně směřujete, ať už cestou do zaměstnání, do školy či jen na oddychovou procházku.

Jedná se o záhon v ulici Stoliňská mezi budovami základní školy, v ulici Lhotská na sídlišti, před základní školou v Ratibořické ulici a v parku U Památníku. Záhon v ulici Stoliňská může svou strukturou připomínat skalku, neboť jsme zde využili stávající kusy pískovce, jež vyčnívaly nad povrchem a rozšířili jsme je ještě i o další, aby byl záhon kompaktní. Je zde vysázeno mnoho různých druhů rostlin a za zmínku stojí např. mateřídouška, třapatovka či různé druhy rozchodníků, které rozkvétají koncem léta a jejich květy vás budou těšit až do začátku podzimu.

Celkem bylo vysazeno 247 kusů rostlin. V ulici Lhotská vznikl z původního trávníku ve tvaru kruhu záhon stejného geometrického tvaru, jehož dominantou je vysazená nová lípa – náš národní strom a je z velké části pokryt výsadbou rostlin, mezi které se řadí např. hosty nebo orlíčky, a to v celkovém počtu 375 kusů.

U obou výše uvedených okrasných záhonů je ještě plánována dosadba cibulovin, pro něž je vhodným obdobím výsadby měsíc říjen.  Před základní školou v Ratibořické ulici jsme vysázeli různé okrasné trávy, šalvěje, astry, kontryhele, kakosty a jiné druhy rostlin v celkovém počtu 346 kusů. V parku U Památníku proběhla výsadba u pietního místa, a to po jeho stranách. Zde byly vysazeny třapatovky, bohyšky, sasanky, okrasné trávy a jiné v celkovém počtu 358 kusů. Věříme, že tyto záhony přilákají i různé druhy motýlů, kteří svými barvami zpestří naše parky.

Doufáme, že tyto výsadby budou dělat radost nejen našim občanům, ale i všem těm, kteří do Horních Počernic zavítají, a to po mnoho následujících let, což bylo naším cílem a naším přáním, byť i k naší nemilé zkušenosti se řadí skutečnost, že se našli jiní „zahradníci“, kteří se rozhodli mít tu krásu jen pro sebe a některé rostliny tak přemístili. Chceme věřit ve výjimečnost tohoto chování.

Vojtěch Šimáček, vedoucí OMH

 

Prev Going out with Questions Pertaining to Newbies
Next Požadavky MČ Praha 20 na kompenzační opatření