Novinky ohledně tělocvičny v Jívanské

Novinky ohledně tělocvičny v Jívanské

Vážení spoluobčané a především sportovci,

rád bych vás informoval o dalším průběhu a vývoji okolo plánované tělocvičny v ulici Jívanská.  Pro upřesnění by měla stát ve sportovním areálu FZŠ Chodovická, ve kterém se nachází nově zrekonstruovaný atletický ovál s fotbalovým hřištěm. V rámci dalších úprav byla v zimních měsících nově postavena ochranná síť proti padání balonů do sousedících zahrad v ulici Javornická.

Avšak zpět k tělocvičně. V minulém roce byl dopracován projekt interiéru tak, aby odpovídal požadavkům dnešních sportovců a školnímu tělocviku. Jednalo se především o vybavení nářaďovny, šaten, sprch či místnosti pro výuku. Dořešily se detaily namalovaných hřišť na palubovce a přesné určení místa pro časomíry či kde bude stolek budoucích časoměřičů. Na základě těchto upřesňujících informací byl projekční firmou zpracován položkový rozpočet. Asi se teď ptáte, jaká je výsledná cifra. Je to 121 milionů korun českých vč. DPH. Tato částka je za kompletní stavbu i s veškerým vybavením.

Diskuse o výstavbě této tělocvičny je již v Horních Počernicích dobře známa, protože se o ní hovoří už minimálně deset let. Díky studii sportu v Horních Počernicích, zpracovanou Mgr. Jakubem Popelkou Ph.D., bylo zjištěno to, co všichni, kdo se věnují rozvoji sportovní činnosti, vědí. Pro vytvoření lepších podmínek školního tělocviku či pro volnočasové sportovní aktivity DDM HP nebo pro trénování našich spolků je jednoznačně potřeba postavit kvalitní zázemí s přihlédnutím k tomu, že i děti jednou vyrostou. Proto po všech těch letech se konečně blížíme k cíli. Herní prostor je navržen na rozměr 45 x 25 metrů a to znamená, že tam lze provozovat většinu halových seniorských sportů.

Spousta peněz, říkáte si. V letošním rozpočtu městské části bylo na výstavbu alokováno 20 mil. Kč. Víme, že z vlastních zdrojů tuto stavbu neufinancujeme, a tak se snažíme získávat peníze, kde je to možné. Jednáme na MHMP o možné podpoře, ale také jsme 19. 1. 2021 podali žádost o dotaci na nově vzniklé Národní sportovní agentuře. Žádali jsme v dotačním titulu Regionální infrastruktura nad 10 mil. Kč, kde je možné dostat až 50 milionů Kč. S novou agenturou přichází i nové požadavky. Jedním z nich je, že podanou žádost musí schválit Zastupitelstvo Horních Počernic. V tom by snad neměl být problém, protože za ty roky se na celém tomto procesu průběžně podílela spousta politiků ve vedení obce. Je to taková týmová práce jako v hokeji, akorát každá lajna hraje jinou část zápasu. Ve svých volebních programech o výstavbě tělocvičny a podpoře sportu psali snad všichni. Proto se domnívám, že to, co jsme slibovali hromadně občanům, v tom bychom v této záležitosti měli být jako jeden tým, který má před sebou jasný cíl – konečně to dotáhnout do zdárného konce.

Bc. Jaroslav Kočí

Prev Nepřestávej snít!
Next Robotnice