Novinky z atletického oddílu

Novinky z atletického oddílu

Prázdniny i první měsíc nového školního roku jsou již za námi a s nimi i naše letní akce a zářijové závody. První z prázdninových akcí bylo tradiční letní soustředění – tentokrát v nové lokalitě – v Jiřetíně pod Jedlovou, kde jsme našli zázemí v městském sportovním areálu. Soustředění je již tradičně zaměřeno na všestranný rozvoj rychlosti, hbitosti, obratnosti a spolupráce. Poslední týden prázdnin měli atleti příměstský tábor. Konec srpna byl věnován i specializovaným tréninkům mladších žáků, kteří se v Pražském přeboru družstev probojovali do semifinálového kola, které se uskutečnilo 7. 9. na Strahově.

V tomto semifinálovém kole si většina našich atletů zlepšila své osobní výkony v jedné nebo obou disciplínách, do kterých nastoupili. Díky tomu jsme nakonec skončili na výborném 5. místě z 8 oddílů a probojovali jsme se tak do finále C, kdy budeme bojovat o celkové 17. místo v této věkové kategorii mezi všemi pražskými oddíly, z nichž většina má výrazně vhodnější tréninkové podmínky než my.

Od tohoto školního roku jsme upravili tréninkové skupiny podle ročníku narození dětí. K tomuto kroku jsme přistoupili proto, abychom mohli lépe trénovat na závody různých věkových kategorií. Nově jsme založili tréninkovou skupinu staršího žactva.

Moc děkujeme za zájem dětí i rodičů o atletiku v Horních Počernicích. Tento zájem nás těší a motivuje nás k další práci s dětmi, na druhou stranu jsme bohužel nuceni z kapacitních důvodů další zájemce odmítat. I proto velice litujeme, že opět nebyla naším zastupitelstvem schválena výstavba nové multifukční tělocvičny v Horních Počernicích, která dle našeho názoru Počernicím velmi chybí. Zároveň rádi uvítáme do svého týmu nové trenérské posily. Předpokladem je kladný vztah k dětem a k atletice. Školení trenérů atletické přípravky zájemcům zajistíme. Více informací na tel.: 602 796 208, Jana Petráňová.

Přejeme všem dětem mnoho úspěchů v novém školním roce a hlavně si přejeme, abychom mohli s dětmi absolvovat všechny plánované tréninky i akce.

Za trenérky: Klára Hlaváčková

Prev Oprava rozhlasu
Next BRATŘI EBENOVÉ