Novinky z Lipí

Novinky z Lipí

V krásném prostředí Chvalského zámku převzali na konci května svá maturitní vysvědčení více než dvě stovky dnes už bývalých žáků čtvrtých ročníků. Jejich studium výrazně poznamenala koronavirová pandemie, ale na jejich výsledcích se tato situace nikterak nepodepsala. Přestože všichni zkoušející byli nároční, množství předávaných červených desek, které obsahovaly maturitní vysvědčení s vyznamenáním, bylo neuvěřitelné. Za schopnosti našich absolventů mluví i to, že si všichni poradili se všemi didaktickými testy i písemnými pracemi. Jsme na vás opravdu hrdí a na dalších cestách vám přejeme mnoho úspěchů!

S koncem maturitního období přišel i návrat studentů druhých a třetích ročníků z povinných praxí zpět do školy. Výuku jim zpestřilo několik aktivit, které jejich poznání rozšířily v mimoškolním prostředí. Žáci třetího ročníku navštívili Národní technickou knihovnu v Kampusu Dejvice. Zde se pod vedením pracovnice oddělení komunikace dozvěděli mnohé o více než třísetleté historii knihovny, o knihovním fondu, ale také o možnostech, které nabízí právě středoškolským studentům.

První ročník oboru mediální komunikace navštívil Státní oblastní archiv v Praze. V rámci prohlídky se prváci seznámili s činností archivu a koloběhem života dokumentu. Role průvodkyň se ujaly o rok starší spolužačky, které v SOA absolvovaly svoji praxi. Podle ohlasu účastníků v ní byly úspěšné.

Studenti španělštiny ze druhých ročníků se vydali na ”Fiestu Flamencu” do studia Itaka.

Interaktivní program je seznámil se španělským folklórem, literaturou, uměním či základním geograficko-lingvistickým členěním země. Všichni si mohli vyzkoušet klasické španělské šaty, šátky, vějíře, ale také hru na cajon. Závěrečný kvíz prověřil, co si každý zapamatoval, a ochutnávka španělských tapas se stala příjemnou tečkou.

Období maturit bylo náročné nejen pro žáky, ale také pro pedagogy. Abychom my i další zaměstnanci školy nabrali síly do letošního finiše, vyjeli jsme na teambuilding do jihočeského Herbertova. Program byl pestrý – někteří sjeli z Vyššího Brodu do Rožmberku na raftech, někteří si mezitím prohlédli vyšebrodský klášter, společně jsme pak absolvovali návštěvu zámku Rožmberk. Nechyběl ani táborák s opékáním špekáčků. Vydařilo se i počasí, a tak jsme si víkend opravdu užili.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Prev Den dětí v MŠ Chodovická
Next Hudebního festival u sv. Ludmily vstupuje letos do devátého ročníku