NOVÝ MOST NA D0 NAD CHLUMECKOUV

NOVÝ MOST NA D0 NAD CHLUMECKOUV
Vážení občané,
tento týden započne výstavba nového mostu na dálnici D0 nad Chlumeckou. Diagnostika prokázala, že stávající most je ve velmi špatném stavu. Na 7stupňové škále hodnocení stavu mostů dosahuje mostovka stupně IV a pilíře a podpěry stupně VI. Most bude postupně demolován po polovinách, aby byl zachován provoz během realizace na této části Pražského okruhu i na Chlumecké ve 2 + 2 pruzích (výjimečně během některých víkendů bude doprava na Chlumecké vedena v 1+ 1 pruhu). Ve stavební sezóně 2021 (od dubna do listopadu) 2021 bude zdemolován a nově vystavěn západní most (směr od D10 do Štěrbohol). Přes zimu 2021/2022 bude provoz obnoven v původním stavu. Od jara 2022 pak bude realizován stejným postupem most východní, při jehož výstavbě dojde k rozšíření přilehlého tělesa dálnice D0 pro připravenost na budoucí navýšení kapacity stavby 510. Spolu s východním mostem budou realizovány PHS na východní římse mostu a podél SV sjezdové rampy MÚK pro ochranu Horních Počernic před hlukem z dálnice.
Postup prací znázorňuje video, které se nachází zde:
 
Prev NFORMACE Z KNIHOVNY
Next Pravidla pro využívání služby SENIOR AUTO MČ PRAHA 20 pro seniory a osoby se sníženou soběstačností