Nový terénní program pro uživatele drog a osoby blízké

Nový terénní program pro uživatele drog a osoby blízké

Terénní pracovníci ze SEMIRAMIS začali nově pracovat v Horních Počernicích s uživateli drog a osobami blízkými. Organizace působí v tomto oboru již dvacet let a poskytuje stejné služby v dalších městech v okrese Praha-východ (Čelákovice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a okolí) a na Mělnicku a Mladoboleslavsku.

Pracovníci Centra terénních programů se pohybují přímo v ulicích, kde sbírají odhozené stříkačky a aktivně vyhledávají uživatele návykových látek. Těm nabízí možnost testování na infekční choroby, poradenství, případnou výměnu a distribuci injekčního materiálu podle principu minimalizování škod (anglicky „Harm reduction“) a další služby.

Tento přístup tvoří jeden ze čtyř pilířů národní protidrogové politiky. Zaměřuje se na prevenci šíření infekčních chorob (především viru HIV a žloutenky typu C) a snaží se stabilizovat sociální a zdravotní situaci samotných uživatelů a předcházet dalším problémům. To je cenově efektivnější než mnohdy nákladná léčba, nemluvě o příznivém vlivu na snížení kriminality. Navíc pracovníci klienty motivují k méně rizikovému chování ve vztahu k sobě i okolí a podporují je v případné léčbě závislosti.

Jedná se o pragmatický přístup, který akceptuje, že někteří lidé budou drogy užívat i přes zjevné komplikace s tím spojené. V takové situaci je výhodnější zaměřit se na rizika a snažit se předcházet dalším problémům. Množství studií prokázalo efektivitu tohoto přístupu (i cenovou), včetně velké studie WHO v 81 městech po celém světě.

Díky přístupu harm reduction se především výrazně snižuje rizikové sdílení injekčních stříkaček. Rozšíření nákazy HIV mezi injekčními uživateli drog se tak na rozdíl od jiných evropských zemí udržuje dlouhodobě pod 1 % (zdroj: aktuální Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR 2019). Tento příznivý stav je přisuzován rozšířené a dobře nastavené síti služeb zaměřených na minimalizaci rizik v České republice.

Služba se kromě ochrany veřejného zdraví soustředí i na práci s rodinnými příslušníky či blízkými uživatelů návykových látek. Jelikož se jedná o terénní, anonymní službu, je možné sejít se s pracovníky na domluveném, klidném místě a situaci řešit. Lze také využít anonymní internetové poradny, kterou organizace provozuje (odkaz naleznete níže).

SEMIRAMIS z. ú. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje profesionální odborné služby v oblasti drogové problematiky a prevence rizikového chování, aktivně se podílí na tvorbě protidrogové politiky ve Středočeském kraji. Byla založena v roce 2000 a od té doby postupně rozšiřuje své služby na Mladoboleslavsku, Mělnicku, Praze-východ a nově i přímo v hlavním městě.

Pracovníci Centra terénních programů SEMIRAMIS jsou k dispozici na následujících kontaktech:

+420 728 245 196, +420 724 557 503,

streetwork@os-semiramis.cz.

Komunikovat s námi můžete také na Facebooku: Terén Semiramis.

Odkaz na online poradnu: www.laxus.cz/poradna.

Prev Hornopočernické mosty
Next INFORMACE Z KNIHOVNY