Občané rozhodují o Počernicích: 7 řešení z Veřejného fóra

Občané rozhodují o Počernicích: 7 řešení z Veřejného fóra

Na Veřejném fóru 29. května 2018 přítomní občané formulovali 11 problémů, které následně prošly celopočernickým hlasováním v anketě pro celé Horní Počernice. Od 5. června do 9. července dávali občané až 2 plusové a jeden mínusový hlas některému z formulovaných problémů. Ankety se zúčastnilo 255 hlasujících. V hlasování stanovili pořadí důležitosti jednotlivých problémů a zároveň stanovili, které problémy nepovažují za důležité řešit. Právě několikastupňové zapojování občanů a postupné ověřování výstupů z občanských setkání je podstatou zapojení občanů do rozhodování o věcech veřejných. Horní Počernice patří mezi městské části, jejichž cílem je zapojit občany co nejvíce do svého řízení.

Problémy:

  1. Bazén/koupaliště
  2. D11, úsek 510 do tubusu
  3. Změna územního plánu v oblasti Robotnice ze zastavitelného území na lesopark
  4. Řešit přeplněné nádoby na tříděný odpad
  5. Sportovní hala
  6. Denní stacionář pro seniory
  7. Úplné elektronické podání
Řešení:

RMČ projednala a schválila navržená opatření, viz www.zdravehornipocernice.cz pod záložkou „veřejné fórum“.

http://www.zdravehornipocernice.cz/app/uploads/Vysledky-_-Overovac%C3%AD-anketa-Verejn%C3%A9-forum-10-problemu.pdf

 

Prev Počernický tým v Brunsbuttelu aneb selky po kolena v bahně
Next Občané rozhodují o Počernicích: postaví se 2 hřiště z projektu Investice na přání II.