Obnova Nolčova parku začíná

Obnova Nolčova parku začíná

Rada MČ Praha 20 na svém zasedání dne 2. 11. 2022 odsouhlasila doporučení hodnotící komise na podepsání smlouvy o dílo se společností Bratři Gallové & spol. s.r.o. na akci „Obnova Nolčova parku – 1. etapa“. Tato akce byla vypsána jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce ve zjednodušeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek.  V době uzávěrky HPZ probíhá lhůta pro možné odvolání účastníků, která je stanovena do 18. 11. 2022. V případě, že tato lhůta nebude žádným z uchazečů využita, budou práce na obnově Nolčova parku zahájeny začátkem prosince.

OHSaI

Prev Muzikál Rebelové nové generace
Next PODVODNÉ SMS SENIORŮM NEADRESOVANÉ OD IKEM!