Obnova Sboru dobrovolných hasičů Praha – Chvaly

Obnova Sboru dobrovolných hasičů Praha – Chvaly

Dne 29. ledna roku 2020 na 142. valné hromadě byl zvolen novým starostou hasičů pan Petr Růžička s cílem obnovit činnost a získat nové členy. Po legislativních krocích se podařilo získat nové členy sboru. Při inventuře se muselo odepsat zastaralé a nepoužitelné vybavení hasičů. S novými členy sboru byly zahájeny úklidové a vyklízecí práce.

Za technické podpory MČ Praha 20  v roce 2020 členové sboru odkopali od zvlhlých zdí naplavenou zeminu ze svahu nad hasičárnou v objemu dvou kontejnerů, vyřezali náletové křoviny a dřeviny kolem hasičárny, umístili na vrata garáže dopravní značky zákaz zastavení (na místo těch ukradených), byla opravena střecha, zakoupeny pracovní obleky a certifikované hasičské boty pro mužstvo SDH Praha – Chvaly, došlo k odstěhování čerpadla PS 12 na Bílý vrh, historická  motorová stříkačka EBERT-DELAHAYE byla předána na renovaci do Klubu historických vozidel Horní Počernice. Tím se uvolnila část prostoru v garáži pro práci hasičů. Byla provedena výměna elektroměru, hlavního jističe na 3 x 25A a instalace vnitřního el. rozvaděče. Dostali jsme z MČ Praha 20 několik židlí. Průběžně jsme udržovali hasičskou Avii v provozním stavu. 3. března 2021 na naše pozvání do garáže hasičárny přijeli pan starosta Mgr. Petr Měšťan a radní Bc. Jaroslav Kočí ml. Této schůzky se také zúčastnili členové sboru. Pan starosta byl seznámen se stavem, vybavením objektu a našimi požadavky na budoucí rozvoj. Probrali jsme výhledové úpravy objektu, přípojek vody a kanalizace, které chybí, přístavbu šatny se sociálním zázemím včetně vytápění.

Za SDH Praha – Chvaly: Petr Růžička, starosta

Prev DIVIZNA PŘIPRAVUJE KATČIN JARNÍ BLEŠÁK
Next Odvaha ke svobodě