OCHOTNÍ AMATÉŘI

OCHOTNÍ AMATÉŘI

Jak jistě všichni víme, v Horních Počernicích má divadlo, zejména to ochotnické, mnohaletou a silnou tradici. Váže se k němu mnoho zvučných jmen, ať už lidí, kteří ho založili, dlouhá léta vedli a jakýmkoli způsobem podporovali. Samozřejmě největší věhlas má Dáda Stoklasa. Nicméně osob s počernickou kulturou úzce spjatých je celá řada. Omlouvám se, nebudu dál nikoho přímo jmenovat, riziko, že bych někoho nespravedlivě opomenula, je veliké.

Místní Divadelní spolek má název PRÁVĚ ZAČÍNÁME a během let se úspěšně účastnil mnoha aktivit městské části a ve spolupráci s kamenným divadlem a MÚ jich také spoustu organizoval.

Namátkou zmíním každoroční festival v Přírodním divadle Dády Stoklasy a Čechův divadelní podzim v budově kamenného divadla, často pořádáme i výjezdy.

V souborech se uplatní talenty všeho druhu, hrají se představení různých typů. Do dětských souborů se každoročně hlásí velké množství dětí a většinu z nich divadlo provází celým dětstvím a dospíváním.

Všichni členové se na tvorbě představení podílí, čím jen mohou. Ale kdyby nebylo podpory Divadla Horní Počernice, které nám poskytuje prostory ke zkoušení, propagaci a mnoho dalších výhod, zřejmě by se nám nevedlo uspořádat vše v takové kvalitě a pohodlí. Kdyby nebylo spolupráce s Hornopočernickým zpravodajem a inzerovaných informací o naší tvorbě, možná by na představení nechodilo tolik lidí. Kdyby nebylo pomoci od místního úřadu, díky němuž dosáhneme na dotace, asi by výprava hraných kusů byla podstatně chudší a nevýrazná.

Jsme moc vděční za vše, čeho se nám dostává, a doufáme, že tato symbióza bude pokračovat k všestranné spokojenosti.

Máme tedy do budoucna velké přání. Ať ochotnické divadlo v Horních Počernicích stále žije a vzkvétá k radosti nás všech.

 

Za ochotníky: Eva Bartoňová

 

Prev Program Klubu seniorů
Next Mimořádné opatření zkracuje karanténní opatření na deset dní