Odchyt koček v ulici Šanovské dne 23.9. a 24.9.2017

Odchyt koček v ulici Šanovské dne 23.9. a 24.9.2017

Odbor životního prostředí a dopravy oznamuje, že ve dnech 23.9.2017 a 24.9.2017 bude proveden odchyt toulavých koček na veřejném prostranství ulice Šanovské (úsek od ulice Božanovské k ulici Na Svěcence) včetně přilehlých prostranství v Horních Počernicích. Odchyt bude provádět odchytová služba Městské policie, útulek Dolní Měcholupy. V zájmu úspěšnosti odchytu, žádáme občany, aby před zahájením odchytu a po dobu jeho provádění kočky volně žijící v uvedené lokalitě nekrmili, neplašili je a nedotýkali se rozmístěných odchytových klecí! Doporučujeme občanům, aby v uvedeném termínu nevypouštěli své vlastní kočky do místa odchytu, případně, aby je vhodným způsobem označili. Odchycené kočky budou vykastrovány, zbaveny vnějších i vnitřních parazitů, případně dále veterinárně ošetřeny, navakcinovány a označeny tetováním. Po povinném pobytu v karanténě útulku pak budou tyto kočky v souladu s metodickým pokynem č. 3/1995 Státní veterinární správy ČR vypuštěny zpět do lokality, v níž byly odchyceny.

Magda Svojanovská – odbor ŽPD

 

Prev Slavnostní otevření minikavárny v MUMu
Next Zahájení nové divadelní sezóny