Odchyt toulavých koček

Odchyt toulavých koček

Ve dnech 24.6.2017 – 25.6.2017 bude proveden odchyt toulavých koček na veřejném prostranství v ulici Semonické (úsek ulice Semonické blíže k ulici Božanovské) včetně přilehlých prostranství v Horních Počernicích.

cat-778315_960_720

Odchyt bude provádět odchytová služba Městské policie, útulek Dolní Měcholupy. V zájmu úspěšnosti odchytu, žádáme občany, aby před zahájením odchytu a po dobu jeho provádění kočky volně žijící v uvedené lokalitě nekrmili, neplašili je a nedotýkali se rozmístěných odchytových klecí!

Doporučujeme občanům, aby v uvedeném termínu nevypouštěli své vlastní kočky do místa odchytu, případně, aby je vhodným způsobem označili.

Odchycené kočky budou vykastrovány, zbaveny vnějších i vnitřních parazitů, případně dále veterinárně ošetřeny, navakcinovány a označeny tetováním. Po povinném pobytu v karanténě útulku pak budou tyto kočky v souladu s metodickým pokynem č. 3/1995 Státní veterinární správy ČR vypuštěny zpět do lokality, v níž byly odchyceny.

Věra Bidlová vedoucí odboru ŽPD

Prev Odbor ekonomický – agendy místních poplatků a agenda pronájmu hrobových míst z technických důvodů uzavřen
Next Važme si odkazu našich předků

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment