Odezvy z výstavy Židé v boji a odboji

Odezvy z výstavy Židé v boji a odboji

Od 1. do 6. října 2023, v prostorách Kulturně komunitního centra, byla uspořádána výstava Židé v boji a odboji.

Výstavu zahájila v neděli 1. října její spoluautorka PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc., za přítomnosti dalších významných hostů a za doprovodu židovské lidové hudby skupiny Nešama. Součásti výstavy byla projekce animovaného filmu Nenastoupili (10 min.), vytvořeného žáky ZŠ Chocerady. Film o židovské rodině, která nenastoupila do transportu. Probouzí se v něm skutečný příběh rodiny Evy Benešové, rozené Weiszové, která se během druhé světové války v bývalém Československu musela skrývat.

V týdnu od 2. do 6. října do Kulturně komunitního centra zavítalo výstavu zhlédnout přes 230 lidí: základní a střední školy, širší veřejnost.

http://www.muzeumvkrabicce.cz/aktuality/191205-nenastoupili.html

Z důvodu obrovského zájmu, s kterým se výstava setkala, uvádíme několik zpětných úvah a názorů na ni.

————————————————————————————————-

Je mi velkou ctí aspoň touto písemnou formou pozdravit vás všechny, kterým vděčíme za připomínání velkých činů našich předků v odboji proti násilí, zlu a agresi. Sám patřím do třetí generace po holokaustu a byl jsem vychován v domnění, že Židé se ve 2. světové válce nebránili a podlehli nelítostné likvidační snaze. Teprve později jsem se dozvěděl, že tomu tak nebylo. Naopak bylo mnoho statečných mužů i žen, kteří neváhali a nepoddali se diktátu Hitlera.

Z dopisu Vrchního pražského rabína Davida Petera k zahájení výstavy Židé v boji a odboji v Horních Počernicích.

Jsem vděčná osudu, že mi dopřál setkat se s mnohými, jenž jsou součástí uvedené výstavy Židé v boji a odboji. Rovněž i dalších výstav, které podávají důkazy, že českoslovenští Židé – Sie gingen nicht wie die Schafe zur Schlachtbank (rozuměj – Nešli jako ovce na porážku), jak se nepřátelé Židů i po válce snažili zlehčovat svůj přímý či nepřímý podíl na jejich tragédii. Tato výstava sleduje zásadní cíl – uvést do pamětí všech, že i českoslovenští Židé z Protektorátu Čechy a Morava, slovenského státu i území Podkarpatské Rusi se od samého počátku bránili, odporovali a rovněž se zbraní v ruce bojovali proti nacistům a fašistům za svobodu nejen svoji, ale rovněž státotvorných národů Československa a jeho faktickou státní obnovu.

Mne velmi překvapil a současně potěšil upřímný zájem Místní veřejné knihovny – Kulturně komunitního centra v Horních Počernicích právě o osud československých Židů v boji proti nacismu v době druhé světové války. Paní MgA. Lazarové a Bc. Treščákové patří mé poděkování jak za přijetí výstavy, tak za skvělou organizaci jejího slavnostního zahájení i za její několikadenní veřejné prezentace.

doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.

Výstava na mě velmi zapůsobila. Dosud byla navštívena v různých městech po celé České republice i v zahraničí, a její detailnost a ryzí množství informací mě fascinuje. Moje očekávání byla naplněna. Líbil se mi i doprovodný film vytvořený žáky, jeho příběh byl velmi působivý.

Nikola Zajícová

Před nedávnem jsem se studenty oktáv zdejšího gymnázia v rámci výuky dějepisu navštívila výstavu pořádanou místní knihovnou.  Zabývá se některými osudy lidí, kteří se aktivně podíleli na boji a odboji během druhé světové války a patřili k židovské menšině žijící na našem území. Komorní prostředí bylo vhodně zvoleno pro seznámení i přemýšlení. Výstava i komentáře pracovnic knihovny na nás velice zapůsobily. Je dobře, že i v této době si lidé musí uvědomit, že svoboda není zadarmo a není samozřejmá.

PaedDr. Eva Krátká

Studentské postřehy:

Výstavu považuji za velmi přínosnou. Zpracování ve formě jednotlivých tabulí bylo velmi přehledné a byl na nich dobrý výběr jednotlivých osob a jejich životních příběhů. Osobně jsem nevěděl, že se Židé až takto zapojili do protinacistického odboje, jelikož jsem si myslel, že se snažili zůstat spíše nepovšimnutí. Výstava mě tedy v mnohém zaujala, a zvláště v kontextu dnešní doby ji mohu doporučit všem, kdo by se o tuto problematiku zajímali.

Adam Chládek

V rámci hodiny dějepisu jsme se zúčastnili výstavy o českých Židech v odbojích. Výstava se skládala ze dvou částí. V první části jsme si mohli přečíst o životech českých Židů, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých a překvapujících informací. V druhé části jsme zhlédli krátký film o židovské rodině, která se nechtěla režimu podřídit a nechat se odvézt do koncentračního tábora. Cílem výstavy bylo poukázat na odvahu těchto lidí a připomenout si jednu z významných událostí moderní historie.

Veronika Hroudová, Lenka Formandlová

Na výstavě mě nejvíce zaujal film, ve kterém byla perfektně vidět lidská statečnost, odhodlanost žít a láska mezi lidmi i přes všechny překážky. Na tabulích mě zaujalo jméno Pavel Tigrid a další, podle kterých jsou pojmenovány ulice v mém okolí.

Marie Komrzýová

V rámci hodiny dějepisu jsme se zúčastnili výstavy o českých Židech v odboji. Výstava se skládala ze dvou částí. V první části jsme si přečetli na tabulích o životech českých Židů, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. V druhé části jsme zhlédli krátký film o židovské rodině, která se nechtěla režimu podřídit a nechat se odvézt do koncentračního tábora. Film byl zpracován ve spolupráci s mateřskou školou. Je pěkně vidět, že se o tomto těžkém tématu učí i malé děti. Cílem výstavy bylo poukázat na odvahu těchto lidí a připomenout si jednu z významných událostí moderní historie. Výstava se mi líbila, byla velmi dobře zpracována.

Josef Machů

Prev Mikuláš ve školkách
Next ROKYTKA zazářila v Rudolfinu a vyhrála další zlato!