Odmaturováno!

Odmaturováno!

Druhé pololetí minulého školního roku se svým průběhem naprosto lišilo od všech předchozích, jeho závěr byl však téměř tradiční, především ale hektický. Ústní maturity se posunuly až do druhé části června a navíc jsme je museli zvládnout za zpřísněných hygienických opatření. Všech osm tříd čtvrtého ročníku i zkoušející se s nesnadným úkolem vyrovnali skvěle a my jsme tak mohli úspěšným maturantům během slavnostního ceremoniálu předat maturitní vysvědčení. Tentokrát sice bez přítomnosti rodičů a přátel, zato ale v intimnější atmosféře než obvykle, což nakonec všichni zúčastnění hodnotili velmi kladně.

Přejeme našim absolventům v dalším životě hodně úspěchů a štěstí.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Prev Počernický dětský sbor ROKYTKA
Next Elen opět zdolávala stupně vítězů