ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH PASŮ

ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH PASŮ

Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/199 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona a vydání cestovního pasu podle zákona č. 329/1999 Sb.,  ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o cestovních dokladech, může občan podat u orgánu příslušného k jeho vydání nejpozději do 28. července 2021.

 

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona a cestovní pas podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o cestovních dokladech nelze převzít od 30. července 2021 do 1. srpna 2021.

 

V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platností 1 měsíc.

Prev VEŘEJNÁ SBÍRKA NA POMOC LIDEM ZASAŽENÝCH MINULÝ TÝDEN TORNÁDEM
Next VEŘEJNÁ KONZULTACE KE STAVU OCHRANY OVZDUŠÍ V ČR