Ohlédnutí za 2. pololetím

Ohlédnutí za 2. pololetím

ZŠ RATIBOŘICKÁ – V rámci připomenutí akce Světový den vody proběhl v březnu projektový týden pro žáky 2. stupně. Šesté třídy vyslechly přednášku o vodních zdrojích, sedmáci navštívili Muzeum pražského vodárenství v Podolí a žáci 8. tříd se zúčastnili prohlídky čističky odpadních vod v Čertousích. 

 

Ke konci března se na naši školu vrátila tradiční a oblíbená akce Noc s Andersenem. Žáci devátých tříd převlečeni za pohádkové postavy z pohádek W. Disneyho připravili pro své spolužáky z 3. až 5. tříd spoustu stanovišť s různými úkoly. Děti překonávaly stezku odvahy, hádaly pohádkové postavy, hrály divadélko nebo třeba třídily úryvky z pohádkových příběhů. Po splnění úkolů a dobré večeři se malí žáčci zachumlali do spacáků ve svých třídách a strávili tak noc ve škole.

Poslední květnový týden byl ve znamení tolik očekávaného výletu do Anglie. V neděli odpoledne odjížděl autobus plný žáků 9. tříd, kteří byli natěšeni na spousty zajímavých míst. A že toho viděli! Navštívili Museum Madame Tussauds, kde si prohlédli voskové figuríny. Ve Winchestru u kulatého stolu krále Artuše si mohli vyzkoušet různé kostýmy, které jim, obzvlášť chlapcům, velmi slušely. U Buckinghamského paláce sledovali výměnu stráží, vyfotili se u Big Benu a projeli se londýnským metrem nebo vodním autobusem. Největším zážitkem určitě byla návštěva Studií Harryho Pottera, kde mohli nahlédnout pod pokličku trikových scén, vidět nejrůznější kulisy a kostýmy, projít se vlakem na slavném vlakovém nástupišti 9 3/4. Zážitků bylo mnoho, ubytování perfektní, počasí příjemné bez deště, takže celý výlet se dá shrnout jako skvělá akce.

V rámci volitelného předmětu EVVO připravili žáci soutěžní odpoledne pro děti z naší družiny. Vzhledem k počasí se akce uskutečnila na chodbách velké budovy. Děti tak plnily různé úkoly, např.  skládaly puzzle, prohazovaly obruče, hrály pexeso nebo se trefovaly do správné nádoby. Na konci je čekala sladká odměna. Velcí tak odcházeli s pocitem, že dokáží zabavit své mladší spolužáky.

Jana Jeřábková, učitelka

 

 

 

Prev SRPMŠ - krkolomná zkratka, ale co obnáší?
Next VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ