Onkolízátka pokračují

Onkolízátka pokračují

Sbírka Onkolízátek tentokrát zamířila do Thomayerovy nemocnice. Sestřičky nás seznámily s průběhem léčby dětských onkologických pacientů. Provedly nás jak lůžkovou částí, tak i stacionářem. Děti rozdaly lízátka a dárečky pacientům. Pro všechny to byl silný zážitek. Měli jsme možnost podívat se na kousek výuky v nemocniční škole. Všem děkujeme za podporu tohoto projektu.  

skoly_chodovicka_onkolizatka

Návštěva Holandska                                                                                                                                                    

Komunikaci v německém a anglickém jazyce si mohli žáci 7. až 9. tříd procvičit v rámci poznávacího zájezdu do Holandska. Návštěvu jsme zahájili v květinových zahradách Keukenhof. Prohlédli jsme si pavilony s překrásnou expozicí a  navštívili větrný mlýn. A potom hurá do Amsterdamu. Trajektem jsme se dostali do centra města. Navštívili jsme královský palác Koniklijk Paleis, kostel Oude Kerk, plovoucí květinové trhy a tzv. Uličku červených luceren. Úžasná byla vyhlídková plavba po amsterdamských kanálech – tzv. grachtech. Navštívili jsme fotbalový stadion. Jedno odpoledne jsme  strávili ve skanzenu Zaanse Schans. Prošli jsme se mezi větrnými mlýny, navštívili jsme sýrovou farmu Henriwillig, kde jsme se seznámili s výrobou holandských sýrů a s výrobou dřeváků. Čekala nás i návštěva malebného městečka Naarden, kde odpočívá Jan Amos Komenský.

skoly_chodovicka_holandsko_2

Další chodovické události                                                                                                                                                

Na přelomu dubna a května proběhlo ve sportovním areálu školy obvodní kolo Pohár rozhlasu. Ve velké konkurenci bojovala naše družstva dívek a chlapců. V atletických disciplínách podala výjimečné výkony. Kluci ovládli vytrvalostní běh. Družstva mladších dívek a starších chlapců obsadila 1. místa. V polovině května se běžci 1. stupně zúčastnili krajského kola Štafetového poháru. Proběhlo obvodní kolo turnaje ve vybíjené žáků 5. ročníku – děvčata zvítězila a postoupila do krajského kola. Některé třídy 1. i 2. stupně navštívily mezinárodní veletrh knih Svět knihy. Své zástupce máme také v mezinárodní výtvarné soutěži „Kouzelný vesmír“, jejíž práce vystavuje pražský magistrát. Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 9. května za účasti naší dětské delegace. Školu navštívilo mobilní planetárium, které zábavnou formou doplnilo znalosti dětí o Zemi a vesmíru. Páťáci podnikli sladkou exkurzi do čokoládovny. Prvňáčci absolvovali Školu pohybu, hodinu tělocviku pod vedením profesionálních fotbalových trenérů.          

skoly_chodovicka_osobnosti                                           

České osobnosti, hrdinové známí i neznámí na pozadí historických událostí

To byla velká dějepisná soutěž žáků 9. tříd., jejímž cílem bylo zmapovat období nejnovějších dějin naší republiky od začátku 2. světové války po sametovou revoluci. V centru pozornosti soutěžících se objevili představitelé politického i kulturního života nebo ti, kteří šířili věhlas a dobré jméno Československa po světě. Soutěž též připomněla významná výročí, která přináší rok 2019. Rozšířila také znalosti žáků z období nejnovějších dějin naší republiky a povědomí o hrdinech této doby. Nejlepší práce žáků jsou vystaveny v prostorách školy.

Učitelé FZŠ Chodovická

Prev MČ PRAHA 20 – HORNÍ POČERNICE PRODÁVÁ TRAKTOR ZETOR 7711 – R.V. 1990 DOBRÝ STAV
Next EKOZPRÁVY ZE ZŠ RATIBOŘICKÁ