Online rezervace na úřad šetří váš čas

Online rezervace na úřad šetří váš čas

Od září mohou klienti plně využít nový online rezervační systém pro objednání si přesného termínu návštěvy spojené s vyřízením svých záležitostí na Odboru živnostenském a občanskosprávncích agend Úřadu městské části Praha 20. Výhodou rezervace termínu návštěvy je časová úspora, neboť klient s rezervovaným termínem schůzky je odbavován přednostně před ostatními čekajícími.

Na stránce www.pocernice.cz po kliknutí na odkaz online rezervace je možné zarezervovat termín návštěvy pro agendy:

  • ověřování listin a podpisů;
  • výpisy z informačních systémů veřejné správy (CzechPOINT) a datové schránky;
  • podání žádosti či vyzvednutí vyhotoveného občanského průkazu či cestovního pasu;
  • matriky – podání žádosti o uzavření manželství, určení otcovství či vyzvednutí matričních dokladů apod.;
  • Živnostenský úřad – založení nové živnosti či úprava existujících živnostenských oprávnění.

Po zvolení si data a času návštěvy u vybrané agendy ve webové aplikaci je třeba vyplnit jméno, příjmení, e-mail a volitelně též telefonní číslo. Na zadaný e-mail bude zaslána informace o vybraném zarezervovaném termínu návštěvy úřadu, kliknutím na odkaz v e-mailové zprávě se potvrdí správnost zadaných údajů. Následně bude doručena další e-mailová zpráva s kódem PIN. Tento údaj si vytiskněte či zapište a při návštěvě úřadu jej zadejte na dotykové obrazovce tiskárny pořadových lístků. Na vytištěném pořadovém lístku bude uvedeno číslo přepážky, na které bude vaše rezervovaná agenda vyřizována. Rezervovaný čas návštěvy je třeba dodržet s tolerancí 10 minut, po uplynutí tohoto časového intervalu termín rezervace propadá.

Milan Hejkrlík, Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Prev ODKAZY NA VHODNÉ ZDROJE, KDE SE RODIČE MOHOU INSPIROVAT, JAK MLUVIT S DĚTMI O KORONAVIRU
Next Program COVID - Kultura