Od 18. 2. bude vjezd vozidel nad 3,5 t na Náchodskou povolen pouze vozidlům se souhlasem MČ Praha 20!

Od 18. 2. bude vjezd vozidel nad 3,5 t na Náchodskou povolen pouze vozidlům se souhlasem MČ Praha 20!

V pondělí 18. února 2019 bude zahájena dokončovací etapa investiční akce „Oprava komunikace Českobrodská“.

Investorem akce je TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

Předpokládaný termín realizace

  1. 2. 2019 – 30. 6. 2019

Rozsah stavby; objízdná trasa

Z důvodu dokončování rekonstrukce ulice Českobrodská bude tato komunikace uzavřena pro individuální automobilovou dopravu v obou směrech. Vjezd bude povolen pouze vozidlům integrovaného záchranného systému, stavby, rezidentům s povolením k vjezdu od MČ Běchovice a autobusům MHD.

Ostatní doprava bude odkloněna na objízdnou trasu, která bude vedena ulicemi Staroklánovická (Újezd nad Lesy) – Slavětínská (Klánovice) – Revoluční (Šestajovice) – II/611 – III/6111 – D11. Pro řidiče, kteří pojedou po komunikaci II/611 ve směru do centra bude vyznačena objízdná trasa ulicemi Náchodská – Ve Žlíbku – D10.

Rekonstrukce Českobrodské se výrazně dotkne Horních Počernic. Průměrně jezdí po Českobrodské cca 26 000 vozidel denně. Objízdná trasa je vyznačena na plánku.

Aby se zamezilo extrémnímu nárůstu nákladních vozidel na Náchodské, povolil po dobu realizace stavby Odbor dopravních agend MHMP, aby na Náchodskou ulici mohly vjíždět nákladní automobily (od 3,5 tuny) pouze se souhlasem MČ Praha 20. V současné době je na Náchodskou povolen vjezd nákladním automobilům pro dopravní obsluhu daného území, ale toto opatření se Městskou policií velice obtížně vymahatelné a jako takové je hojně zneužíváno.

Věříme, že vydáváním povolenek pro vjezd nákladních automobilů se podaří eliminovat nárůst těžké dopravy. Toto opatření se nejvíce dotkne společností, které potřebují zásobovat Náchodskou. Prosíme proto zástupce všech firem, které potřebují vjíždět na Náchodskou, aby podali na silniční správní úřad odboru životního prostředí a dopravy žádost v Horních Počernicích. Povolenka k vjezdu na Náchodskou bude naším silničním správním úřadem vyřízena co nejdříve.

V případě nejasností ohledně vjezdu nákladních vozidel na Náchodskou kontaktuje na odboru životního prostředí a dopravy:

Věru Bidlovu, e-mail: vera_bidlova@pocernice.cz, mobil: 720 449 122
Dagmar Jeníkovou, e-mail: dagmar_jeníkova@pocernice.cz, telefon: 271 071 633
Evu Vrbovou, e-mail: eva_vrbova@pocernice.cz, telefon: 271 071 661

 

OŽPD

Prev Kulatý stůl: Fake news
Next Program BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY nabízí školám pomoc při řešení problémů s dopravou