Optimalizace trati Vysočany – Mstětice

Optimalizace trati Vysočany – Mstětice

Počátkem prosince skončila realizace 2. etapy stavby „Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“.

V roce 2023 bude stavba na území Horních Počernic pokračovat, a to v úseku od nádraží Horní Počernice po výhybnu Skály. V příštím roce bude rekonstruována výpravní budova, kde jsou v současné době stavební práce pozastaveny. Důvodem pozastavení stavebních prací je skutečně zastižený stav střechy, který si vyžádal úpravy nad rámec projektové dokumentace. S tím je spojen i požadavek na změnu vnitřních dispozic nádražní budovy za účelem umístění více komerčních prostor. V příštím roce tedy bude vše dokončeno a příští zimu budou moci cestující opět využít prostor odbavovací budovy.

V železniční stanici Praha – Horní Počernice bude v příštím roce rovněž dokončena rekonstrukce pražského zhlaví a dojde k vybudování nového nástupiště s bezbariérovým přístupem a upravenou výškou nástupní hrany.

Stavba se na jaře příštího roku opět vrátí do propustku mezi Cirkusovou a Vidonickou, kde bude provedena definitivní předložka vodovodu a obnoven chodník mezi Vidonickou a propustkem. Na jaře příštího roku bude pod mostem Bártlova položen definitivní živičný povrch.

Ještě před vlastním zahájením stavebních prací dojde v průběhu ledna a února ke kácení dřevin, které jsou v kolizi s realizací tohoto stavebního záměru.

V průběhu března bude přeložen vodovod, který vede mezi ulicemi Stoliňská – K Tabulce.

 

Vladimír Král

Hlavní koordinátor stavby Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)

Prev Novoroční běh Horními Počernicemi po jedenačtyřicáté!
Next Malí občánci