Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo) Aktuální informace

Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo) Aktuální informace

Vážení občané,

 

v úterý 6. 9. 2022 byla dokončena rekonstrukce železničního přejezdu v Lukavecké ulice a tento čtvrtek 15. 9. 2022 bude zhotovitel stavby zajišťovat od 7 hodiny blokové čištění ulic Lukavecká, Před Drahou a Náchodská v úsecích označených dopravním značením. Čištěny budou jak povrchy komunikací, tak chodníky a kanálové vpusti. 

 

V Cirkusové stále probíhá rekonstrukce dešťové kanalizace, která měla být dokončena do 31. 8. 2022. Již se podařilo překonat úsek, v němž se nacházela hornina velmi obtížné třídy těžitelnosti. Nicméně práce na odvodnění železniční trati jsou nyní zastaveny, protože se v blízkosti propustku Vidonická nachází vodovodní přípojka, která je v jiné hloubce, než její správce avizoval projektantovi při tvorbě projektové dokumentace.

Podobná situace nastala v blízkosti komunikace Ve Žlíbku, kde je odvodnění železniční trati v kolizi s vedením plynu, které je opět uloženo jinak, než mělo dle jeho správce být.

Zhotovitel stavby proto musel zastavit práce na rekonstrukci dešťové kanalizace a připravuje úpravu projektu tak, aby jednotlivá vedení sítí nebyla v kolizi.

 

Po přeprojektování budou stavební práce probíhat již mimo vlastní těleso ulice Cirkusová a v menší hloubce, takže zde ubude velká stavební technika.

Nastalá situace by neměla ohrozit otevření propustku Vidonická/Cirkusová pro veřejnost, dle zhotovitele stavby bude plánovaný termín 15. 10. 2022 dodržen. Problémy ale nastanou na komunikaci Ve Žlíbku, kde je reálně ohrožen termín zprovoznění stanovený na 31. 10. 2022.

O dalším postupu stavebních prací Vás budeme informovat v opět příštím týdnu.

 

Zhotovitel stavby se omlouvá za vzniklé komplikace.

 

Ing. Král, koordinátor stavby

 

Prev Kulturně komunitní centrum Horní Počernice
Next PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET