OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU MSTĚTICE

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU MSTĚTICE

Vážení občané,

MŽP ČR vydalo dne 8. 4. 2020 souhlasné závazné stanovisko k ověření změn záměru „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně).

MŽP ČR došlo k závěru, že nedošlo ke změnám předloženého záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na ŽP, neboť: neboť (citace): … dospělo k závěru, že nedošlo ke změnám předloženého záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, zejména ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu, nebo ke změně způsobu užívání, a proto je vydáno toto souhlasné závazné stanovisko podle§9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb.

Věra Bidlová
OŽPD

mzp-cr-_optimalizace_trati_mstetice_-_praha_vysocany_coherence_stamp

Prev UZAVÍRKA PODĚBRADSKÉ
Next OTEVÍRACÍ DOBA CZECH POINT