Ošetřovné pro OSVČ II – aktuální informace pro potenciální žadatele

Ošetřovné pro OSVČ II – aktuální informace pro potenciální žadatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na základě usnesení vlády rozhodlo o pokračování Programu “Ošetřovné” pro OSVČ. V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat ve stručnosti o klíčových parametrech a podmínkách, které bude mít připravovaná výzva za období říjen 2020, a to v návaznosti na aktuální opatření vlády v souvislosti s COVID-19.

Upozorňujeme, že konečné znění podmínek bude stanoveno výzvou v návaznosti na Program “Ošetřovné” pro OSVČ II.

Vybrané základní parametry a podmínky (podrobně bude uvedeno ve výzvě):

 1. žádosti podávejte až po vyhlášení výzvy pouze na formuláři MPO
 2. výzva bude vyhlášena začátkem listopadu na stránkách www.mpo.cz/osetrovneosvc
 3. výzva je určena pro OSVČ na hlavní činnost, kteří se starají o děti do 10 let, o nezaopatřené děti do 26 let, závislé osoby alespoň ve stupni I
 4. výše dotace na jeden den činí 400 Kč
 5. nebude vyžadováno potvrzení o uzavření školského nebo jiného zařízení
 6. nemohou žádat zejména společníci s. r. o., a. s., k. s., v. o. s., příjemci rodičovského příspěvku, peněžitého příspěvku v mateřství, důchodu (invalidního, vdovského, starobního), ani ti, kteří z důvodu péče o invalidní osobu podnikají na vedlejší činnost,
 7. dotaci nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí
 8. dříve podané žádosti a žádosti na nesprávném formuláři nebudou akceptovány
 9. osobní podání není z hygienických důvodů možné
 10. preferováno je podání datovou schránkou – žádost tak bude proplacena mnohem dříve
 11. dodržujte termín podání určený výzvou a uchovejte si doklad o takovém podání
Prev Krizové ošetřovné
Next Hledáme dárce anti-covidové rekonvalescentní plazmy pro možnou léčbu pacientů s covid-19