OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ

Usnesením Vlády České republiky č. 262 ze dne 19. 3. 2020 bylo mj. schváleno poskytování tzv. ošetřovného osobám samostatně výdělečně činným. Dle vyjádření místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy doc. Ing. Karla Havlíčka, PhD. Bude toto ošetřovné činit 424 korun za den (12 720 Kč či 13 144 Kč za měsíc). Bude to pro všechny OSVČ, jejichž potomci jsou ve věku 6 až 13 let. Další podmínkou bude, že jejich manžel či manželka nečerpají ošetřovné v klasickém zaměstnaneckém vztahu a jediné, co bude muset živnostník udělat, je, že doručí jednoduchý formulář, kde potvrdí své základní údaje a podmínky, na živnostenský úřad.“

Zavedení této dávky musí být schváleno zákonem, který by měl být předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na mimořádné schůzi v úterý dne 24. 3. 2020.

Bohužel živnostenský úřad Praha 20 nemá v tuto chvíli žádné další informace k ošetřovnému pro OSVČ. Jakmile bude přijatý příslušný zákon a obdržíme pokyny ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu a Magistrátu hl. m. Prahy budeme Vás informovat prostřednictvím těchto stránek o způsobu podání žádosti o čerpání této dávky.

Děkujeme za pochopení.

Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

Prev PODÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉMU ÚŘADU
Next PolyTechBus v Bártlovce