Oslava patrona skautů

Oslava patrona skautů

Není tajemstvím, že svatý Jiří je celosvětově uznáván jako patron všech skautů. Proto tento svátek nezapomeneme vždy řádně oslavit. Letos tomu nebylo jinak. Již v sobotu 23. dubna proběhl na pozemku svépravické čističky, kde máme jednu z našich kluboven, tradiční střediskový den. Na akci mohli dorazit všichni od dětských členů střediska, přes vedoucí a činovníky až po rodiče, podporovatele nebo kohokoliv, kdo měl chuť s námi strávit příjemný víkendový den.

Celý sobotní program započal slavnostní mší, kterou sloužil farář chvalské farnosti a také skaut Vojtěch Eliáš. Po bohoslužbě mohli účastníci přisednout ke společné snídani. Po této příjemné části následovalo slavnostní zahájení, při kterém byla neoficiálně zahájena stavba naší nové klubovny. Našemu skautskému středisku se podařilo právě část pozemku v areálu čističky od obce zakoupit a pevně doufáme, že samotná stavba bude moci díky podpoře všech začít co nejdříve. Za vedení obce se ukázal i starosta Petr Měšťan.

Během dopoledne se všechny dětské oddíly vydaly na velkou hru. Mezitím měli rodiče a jiní návštěvníci možnost projít si prezentace jednotlivých oddílů, ve kterých se dozvěděli, jak samotné oddíly přes rok fungují, co mají za sebou nebo co je ještě čeká. Například na letních táborech, které se nám už začínají blížit. Prostor byl jako obvykle i pro nezávaznou diskusi se samotnými oddílovými vedoucími či jinými činovníky střediska.

Celý den byl odpoledne zakončen společným střediskovým nástupem.

Děkujeme moc všem, kteří s námi prožili příjemnou sobotu a kteří nás po celý rok podporují. Pokud byste nás chtěli podpořit přímo i finanční cestou, můžete k tomu využít našeho transparentního účtu, který naleznete na webových stránkách střediska Oheň a tím pomoct projektu naší zmiňované nové klubovny. (bit.ly/novaklubovna)

Budeme vám nesmírně vděční!

Přejeme krásné prožití zbytku školního roku a budeme se těšit zase někdy příště.

 

Za středisko Oheň: Tobiáš Wágner

 

Prev PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Next PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY