Oslavy Dne Země

Oslavy Dne Země

V rámci oslav Dne Země připravila Zdravá Část Horní Počernice několik akcí pro své občany: Ekoolympiádu, výsadbu patronátních stromů a samotné Den Země.

foto_den-zeme_stanky

Ekologická olympiáda, 19. dubna v ZŠ Ratibořická – V Olympiádě soutěžily místní ZŠ Ratibořická, Stoliňská a FZŠ Chodovická. Z každé školy soutěžila vždy dvě družstva o pěti žácích 3. a 5. ročníku. Po úvodním testu ze znalostí z oblasti životního prostředí plnili různé praktické úkoly jako například poznávání květin na trvalkovém záhoně, který žáci ZŠ založili v předchozích letech a o který se stále starají. Dále tvořilo mandaly z různých semínek nebo přiřazovali plody a listy ke stromům. Obě kategorie pro 3. a 7. ročník vyhrála družstva ZŠ Ratibořická, těsně následována svými každoročně největšími konkurenty ze ZŠ Stoliňská.

foto_ekoolympiada

Oslavy Dne Země, 21. dubna, v parku před ZŠ Ratibořická – Soutěžní stanoviště s tématikou Životní prostředí kolem nás zajišťovali ZŠ Ratibořická, ZŠ Stoliňská FZŠ Chodovická a také MUMRAJ.  Tvořivé dílničky připravil Neposeda z.ú. a Seniorky ze SKP HoPo.  Členky ze ZO Senioři každého soutěžícího obdarovali připravenými věcnými cenami: bločky, omalovánkami, časopisem Puntík nebo koláčkem. Zájem byl i o vyzkoušení nového modelu elektrokola FREEBIKE určeného pro bikesharing. Představil ho zástupce firmy HOMEPORT, s.r.o. a elektrotříkolky.  Za jejich zajištění děkujeme cyklokoordinátorovi  Petru Uzlovi. Nejen k vidění, ale i na zkušební jízdu byl k dispozici elektromobil městské části Praha 20 značky Hyundai IONIC.

foto_vysadba-patronatnich-stromu

Výsadba patronátních stromů 26. dubna, Park poznání před ZŠ Ratibořická. Žáci 5.-9. ročníků vysadili 10 stromů a 2 keře, které nebudou žáků, ale zůstanou nadále v patronaci těchto tříd. Zástupci 9. ročníků stromy vysazovali společně se žáky 1. ročníku. V parku tak nově  roste např. oskeruše, sladkoplodý jeřáb, jedle, javor babyka, habr, dub cer nebo dřín. Pod vedením pracovníků z úřadu se žáci budou každoročně scházet v různých ročních obdobích, aby se naučili péči o stromy a keře v průběhu jejich růstu a v různých vegetačních obdobích.

Prev Den dětí
Next Noc s Andersenem