Oslavy trvání 230 let Chvalské školy

Chvalská škola 24. listopadu oslavila již 230 výročí od svého založení. K tomuto jubileu přichystali žáci i učitelé krásný program, který zaujal všechny návštěvníky. Na oslavu se přišli podívat nejen stávající žáci s rodiči, ale i ti, kteří sem chodili před mnoha a mnoha lety.

 

„Roky utíkají více než rychle, vždyť nedávno jsme slavili 225 výročí trvání školy. Každopádně naše školička si oslavu zaslouží; byla klíčovým stavením v původní obci Chvaly, místem, které nejen pečovalo o chvalské děti, ale i o děti z okolních obcí. Na počátku zde totiž mnoho škol nebylo, proto byly Chvaly právem pyšné na to, že školu mají,“ řekl ředitel školy Martin Březina.

V lavicích od pondělí do soboty

Školní výuka začala vcelku nenápadně, roku 1787, kdy ve světnici začal Kašpar Follprecht vyučovat. Učitelské povolání bylo dědičné, takže později převzal výuku jeho syn a následně i vnuk. Místa bylo málo, třídy velmi početné, průměr byl skoro 70 žáků na třídu. Vyučovalo se od 8 hodin ráno do 12 hodin a pak zase od jedné hodiny do pozdního odpoledne. Od pondělí do soboty. Dbalo se na kázeň, jinak by to v tom počtu žáků ani nešlo, ctil se krasopis, náboženství, pan farář byl členem učitelského sboru. Co se týče složení sboru, tvořili ho z velké části jen muži, žena na škole vyučovala pouze ženské ruční práce. Avšak jak kronika uvádí, tehdejší žáci také občas zlobili. Inu děti jsou prakticky stále stejné.

Na návštěvníky čekala pamětní plaketa

Vlastní oslava začala v 17 hodin ve školní jídelně krátkým vyprávěním o tom, co škola v minulosti přinášela svým žáčkům, jak se vyučovalo i se trošku hovořilo o našem současném školství. Poté program pokračoval vystoupením žáků od těch úplně nejmenších, předškoláčků, až po žáky druhého stupně. Pak už každý mohl dle svého zájmu prohlížet všechny prostory školy. Budovu prvního stupně, budovu tzv. „Radnice“, kde jsou dnes dílny a počítačové učebny a samozřejmě naší hlavní budovu, která stojí na místě tehdejšího původního domečku Kašpara Follprechta. Každá třída byla tématicky zaměřená, takže návštěvníci mohli spatřit jedno z největších bohatství Horních Počernic – školní kroniky, třídu s výstavou z rozsáhlého projektu Lidice, třídu s historickými pomůckami, třídu plnou zpráv o naší škole a samozřejmě třídy, kde běžel dokumentární sled fotografií o tom, jak se ta naše školička měnila. Návštěvníci obdrželi pamětní plaketu vyrobenou v rámci činnosti školní družiny a krátké povídání z nejstarší kroniky o tom, jak kdysi šly události a jak se učilo.

„Moc si vážíme zájmu a účasti návštěvníků, za kterou děkujeme, vždyť škola je vždy základem společnosti. Poděkování patří i všem, kteří se na oslavě výročí školy podíleli a samozřejmě bývalé paní zástupkyni, Jindře Vaňkové, za úžasnou hnací sílu ke všemu, co jste na výstavě měli možnost vidět,“ dodal Martin Březina.

 

Prev Den stromů na ZŠ Ratibořická
Next SPORTOVNÍ AKTUALITY Z CHODOVICKÉ