Otázky a odpovědi ke zvýšení daně z nemovitosti

Otázky a odpovědi ke zvýšení daně z nemovitosti

Na základě četných dotazů k této problematice přinášíme stručnou informaci ke zvýšení daně z nemovitosti na území hl. m. Prahy. Městská část nárůst daní neiniciovala ani proti němu aktivně nevystupovala – k příslušnému návrhu obecně závazné vyhlášky neuplatnila žádné připomínky a akceptovala ho rozhodnutím Rady městské části Praha 20 dne 11. 7. 2019.

Kdo a jak rozhodl o zvýšení daně z nemovitosti? Byla to městská část – její rada nebo zastupitelstvo?

O zvýšení daně z nemovitosti rozhodlo v září 2019 obecně závaznou vyhláškou Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Tedy nikoliv Zastupitelstvo nebo Rada městské části Praha 20.

Kam půjdou finanční prostředky, které se naberou „navíc“?

Podle zákona o rozpočtovém určení daní je příjemcem výnosu daně z nemovitosti ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází. V rámci Prahy je výnos daně příjmem městské části, na jejímž území se nemovitá věc nachází. Tedy, byť zvýšení daně z nemovitosti na území Horních Počernic fakticky neschvalovaly orgány městské části, polepší si rozpočet městské části.

Kdo na zvýšení daně z nemovitosti „vydělá“ a kolik?

Dle předpokladů pražského magistrátu by se celopražský výnos (který se rozdělí mezi jednotlivé městské části) měl zvýšit o 305 101 408 Kč. Z této částky by se rozpočtové příjmy Městské části Praha 20 měly navýšit cca o 15 315 726 Kč. Reálný výnos ale samozřejmě záleží na skutečném objemu výběru daně.

Mohla městská část nějakým způsobem zabránit zvýšení daně z nemovitosti?

Prakticky nikoliv. Výpočet daně se skládá ze základu daně a jejího násobení různými koeficienty (místní, komerční a velikostní). Místní koeficient byl zastupiteli hl. m. Prahy zvýšen (z hodnoty 1) na hodnotu 2, což je zásadní pro výpočet daně, protože se tímto koeficientem vypočítaná daň (již násobená komerčním nebo velikostním koeficientem) znovu násobí. Na tento krok neměla MČ žádný vliv.

Komerční koeficient (spadají sem garáže, stavby pro podnikání, ostatní plochy a nádvoří a další) zůstal na své původní hodnotě 1,5.

U velikostního koeficientu byla poprvé umožněna jednotlivým MČ volba jeho hodnoty (5; 4,5; 3,5; 2,5; 2). Původní hodnota byla 5 a některé MČ si tuto hodnotu ponechaly, jiné snížily. Městská část (usnesením rady městské části ze dne 11. 7. 2019) akceptovala návrh hl. m. Prahy – sníženou hodnotu 2,5, která zajistila, aby daň zůstala na původních částkách alespoň u obytných nemovitostí a stavebních pozemků. Městská část mohla zvolit i nižší hodnotu (2), v takovém případě by se výnos z daně u obytných nemovitostí a stavebních pozemků na našem území snížil (dle odhadů) cca o 20 %. Tuto možnost ale nezvolila, stejně tak jako žádná z pražských městských částí.

Kam se můžu obrátit, pokud se mi vyměřená daň zdá neadekvátní?

Výpočet daně je složitá a individuální záležitost. V dané věci je možné se obrátit na Finanční úřad pro hlavní město Prahu – Územní pracoviště pro Prahu 9.

Proč posílá složenku finanční úřad a ne městská část, když je výnos daně vlastně jejím příjmem?

Daň vybírá podle platné legislativy finanční úřad a následně ji posílá do rozpočtu obce (hl. m. Prahy). Praha ji na základě své obecně závazné vyhlášky přeúčtovává jednotlivým městským částem.

Kdo byl iniciátorem zvýšení daně z nemovitosti na území hl. m. Prahy?

V důvodové zprávě k usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, kterým ke zvýšení daně z nemovitosti fakticky došlo, je uvedeno mj. následující: „Zavedení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, které starostové městských částí opakovaně požadují, je jedním z možných způsobů pro dosažení zvýšení příjmů rozpočtů městských částí hl. m. Prahy.“ Konkrétní osoby ale uvedeny nejsou.

Kdo ze zastupitelů hl. m. Prahy zvýšení daně z nemovitosti podpořil?

Návrh prošel nejtěsnější většinou – 33 hlasy. Z přítomných zastupitelů ho podpořili především zastupitelé Pirátů, Prahy SOBĚ a někteří zastupitelé z klubu Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL). Návrh nepodpořili zastupitelé ODS, ANO 2011 a někteří členové klubu Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL). V přijatém usnesení zároveň zastupitelé uložili Radě hlavního města Prahy využít zákonodárnou iniciativu HMP a připravit návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ke schválení ZHMP.

 

S přispěním Ekonomického odboru ÚMČ Praha 20

 

Vilém Čáp, I. místostarosta

Prev Burza rybiček
Next SEDMDESÁT LET OD JUSTIČNÍ VRAŽDY MILADY HORÁKOVÉ