Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Tajemník/ Tajemnice ÚMČ Praha 20

Prev Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Referent majetkové správy – investiční referent v OHSaI
Next Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Účetní v OE